Antec.org.ro

Denumire
Analiza oportunitatii si necesitatii racordarii sistemelor de alimentare cu energie
proiect
termica din localitatile Deva, Hunedoara, Simeria si Calan la S.C. Electrocentrale S.A.
Deva

Acronim
Domeniu
Serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat
Beneficiari

Consiliul Judeţean Hunedoara Primăria Deva Primăria Hunedoara Primăria Simeria Primăria Călan Durată
Echipa
ANTEC
Lect.univ.dr. Mihai CIOC Conf.univ.dr. Cleopatra ŞENDROIU Rezumat
Studiul analizeaza impactul racordarii localitatilor Deva, Hunedoara, Simeria si Calan la sistemul de alimentare cu energie produsa centralizat de SC Electrocentrale SA Deva, in patru planuri: social, tehnic, de mediu si economico-financiar. Avand in vedere faptul ca studiile fac parte dintr-un proiect mai complex initiat de Consiliul Judetean Hunedoara, a fost utilizata o metodologie unitara pentru analiza oportunitatii la nivelul celor patru localitati. Cu toate acestea, concluziile studiilor au diferit semnificativ datorita specificului economico-social al fiecarei localitati. Obiectivul fundamental al studiului este analiza oportunitatii si necesitatii extinderii sistemului centralizat de alimentare pe orizontala cu energie termica din cele patru localitati care formeaza conurbatia Corvinia. Obiectivele derivate ale studiului vizeaza:  analiza perceptiei consumatorilor, in principal a celor debransati, cu privire la oportunitatea racordarii la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica;  estimarea numarului de consumatori dispusi sa se branseze/rebranseze la sistemul centralizat de  analiza impactului asupra mediului al renuntarii la sistemele de incalzire individuale si al trecerii la  analiza variantelor de extindere a sistemului centralizat si alegerea celei optimale;  estimarea valorii investitiei necesare pentru extinderea sistemului centralizat de alimentare cu energie Prin continutul sau, studiul de oportunitate si necesitate abordeaza problematica reintroducerii sistemelor de alimentare pe orizontala cu energie termica produsa centralizat, prin intermediul sistemelor care lucreaza in regim de cogenerare. Acest concept, cunoscut in limba romana prin termenul echivalent de „termoficare”, reprezinta un proces tehnologic de prelucrare combinata a energiei electrice si a celei termice, pentru consum industrial sau casnic. Directiva 2004/8/EC a Uniunii Europene, privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de caldura, considera cogenerarea ca factor predominant in reducerea consumului de combustibil primar si, implicit, a emisiilor de gaze cu efect de sera. Aceasta coordonata strategica este una din caile prin care tarile semnatare a protocolului de la Kyoto (la care Romania este parte), cauta sa-si indeplineasca obligatiile care rezulta din respectivul protocol. Consideram ca o astfel de abordare trebuie sa caracterizeze si sfera actiunilor autoritatilor publice locale din judetul Hunedoara, cu atat mai mult cu cat situatia actuala a sistemelor de producere a energiei electrice si termice presupune investitii masive. Este unul din motivele pentru care apreciem ca autoritatile administratiei publice locale din orasele analizate trebuie sa promoveze acele solutii care, alaturi de rezolvarea intr-un interval relativ scurt a problemelor specifice sistemelor de alimentare cu energie termica produsa centralizat, sa asigure si dezvoltarea durabila a sistemelor energetice. Realizarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu energie termica pe orizontala nu poate fi eficienta in planul efortului investitional, decat daca abordarea acestui sistem se face intr-o viziune integrata. Este unul din multele motive pentru care recomandam continuarea procesului de promovare a acestei investitii la nivelul conurbatiei, astfel incat ea sa se puna la dispozitia a cca. 300.000 de potentiali consumatori. Desi obiectivele pe care si le-au propus prin proiectul de racordare a consumatorilor din localitatile Deva, Hunedoara, Simeria si Calan, atat Consiliul Judetean cat si consiliile locale, sunt foarte greu de atins, trebuie sa subliniem necesitatea unei astfel de abordari care, mai devreme sau mai tarziu, va deveni obligatorie in contextul obligatiilor pe care Romania si le-a asumat prin semnarea Protocolului de la Kyoto.

Source: http://www.antec.org.ro/antecromania.org/1/images/portofoliu/scaet.pdf?phpMyAdmin=kVa5SXXvmugwMZza1o8SSFs0I9e

Microsoft word - 00000000000000109583_1146125847376

Bayer CropScience SAFETY DATA SHEET according to EC Directive 2001/58/EC PROPINEB WP 70R W U-WW 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE COMPANY/UNDERTAKING Product information Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim Germany Telephone +49(0)69-305-5748 Telefax +49(0)69-305-80950 Responsible Department Material and Transport Safety Management +49(0)69-305-82369/12588

pensa.org.br

Day 1 - 3.10.2011 16:00- 17:40 Chair: Maria da Graça da Fonseca - UFRJ and Sylvia Caleman - UFMS International standards and small-scale farmer behaviors #26 Trade competition and loss of exclusivity in tobacco contract farming in Brazil Influences of informal institutions in rural communities: the case of the rise and #16 fall of the cooperative of grape growers in the region of Ja

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf