Beautytek.nu

beautytek eliminerar störningar i energibalansen
Biocybernetisk metod för fastare kroppsvävnader och
mer välformad kropp
av Horst Frank
WÜRZBURG – I likhet med tra-
Med beautytek analyseras underskot- För bästa resultat krävs som regel tolv ditionell kinesisk medicin bygger
ten i en sluten regleringskrets och behandlingar under sammanlagt sex biocybernetiken på kroppens
korrigeras stegvis till idealtillståndet veckor. Därefter behövs underhållsbe- energibalans. beautytek-metoden
med hjälp av en metod med återkop- handlingar ungefär varannan månad. jämnar ut energibalanser och ger
därigenom fastare byst och minskar
Principen för metoden är att kroppens Effektivt och helt
andelen överflödigt fett.
elektriska potentialer mäts med hjälp av riskfritt
Många äldre drömmer om att ha en fast varvid en uppskattning görs av följande och välformad kropp, och det gör även parametrar: Patient före behandling.
Tydlig förbättring efter behandling med
allt fler yngre personer av båda könen. beautytek-metoden.
Det finns en mängd estetiska metoder R/H (intracellulär resistans), för att uppfylla denna önskan – från Rex (extracellulär resistans) Mätning av hudens elasticitet med Särskilt anmärkningsvärd var mirakelkrämer till fettsugning. Många Cmem (membrankapacitans) kroppen. I över 80 procent av fallen har Mätning av hudens ultrastruktur - vilket förklarar de goda resultaten vid etekniker. Utom för fettsugning, som är Resultaten används för att beräkna en goda resultat. Särskilt imponerande är en invasiv metod, finns det inga vetens- optimal modell för varje individ. resultaten vid buk- och bröstbehandlin- kapliga belägg för metodernas effektiv- Därefter kan är-tillståndet ändras till gar. Här kan man ofta se tydliga resultat blödningen och syremättnaden med nådde målet – fastare kroppsvävnad – itet. Däremot har effekten av den bör-tillståndet genom en energiutjämn- av behandlingen redan efter ett enda laserdoppler och svaveldioxidmätning.
Beautytek används för att ge fastare De goda resultaten bekräftades i en Metoden upptäcktes empiriskt när kroppsvävnad, för cellulitbehandling, studie som utfördes av professor Hagen den tyske läkaren och biokemisten fettreduktion och även för behandling Tronnier och docent Ulrike Heinrich Behandlingsparametrarna
en effektiv och helt riskfri metod för att Valerio Geniloni behandlade smärta av ärr, hudbristningar och akne.
var följande:
med elektrisk stimulering. Han Behandlingsenheten ”beautytek by för experimentell dermatologi.
förfinade sedan metoden för estetiska medilab" består av konsolen med I denna studie fick tolv försöksper- ändamål. Biocybernetiken bygger på att generatorn, elektroder, pedal, en dator soner under loppet av sex veckor tolv och med bildskärm och en digitalkamera. bröst- och lårbehandlingar med avvikelser från kroppens idealtillstånd Tillverkaren garanterar maskinsäker- beautytek-metoden.
har ett samband med störningar i heten enligt CE. Vid placeringen av Innan studien påbörjades samt efter energibalansen. Det är i allt väsentligt elektroderna vägleds användaren av tre och sex veckor gjordes följande samma grundteori som i den traditio- programmet. Programmet avslutas när undersökningar: Dr Horst Frank, Hudläkare, Allergolog

Source: http://www.beautytek.nu/press/aestetic_tribune_sv.pdf

Cross reaction guide

Individual Reaction Key Methadone(MTD) Phencyclidine(PCP) Amphetamines(AMP) Tricyclic Antidepressants(TCA) Oxycodone(OXY) Barbiturates(BAR) Methamphetamines(MET) Benzodiazepines(BZO) Tramadol(TML) Opiates(OPI, MOP, MOR) Marijuana(THC) Ecstasy(MDMA) Cotinine(COT) Cocaine(COC) Buprenorphine(BUP) Propoxyphene(PPX) Non-reactive Multipl

bethanien-heidelberg.de

Publikationen 2010 AGAPLESION Bethanien-Krankenhaus/ Geriatrisches Zentrum an der Universität Heidelberg Publikationen stellen einen wichtigen Beleg für die nationale und internationale Akzeptanz und Würdigung unserer Arbeit am Bethanien –Krankenhaus dar und erfüllen den wichtigen Anspruch an die Forschungsarbeit erbrachte Ergebnisse weiter zu verbreiten und für die geriatris

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf