Collector.se

Tävlingsvillkor
Dessa tävlingsvillkor gäller tävlingen ”Din bästa tennisbild” ("Tävlingen") och genomförs av Collector ("Marknadsföraren"). Den tävlande måste vara över 18 år vid tidpunkten för tävlingens start och bosatt i Sverige. Anställda hos Marknadsföraren och deras närmaste familjemedlemmar får ej delta i tävlingen. Starttid för tävlingen är den 3 maj 2013. Tävlingen avslutas den 31 maj 2013. Vinnarna meddelas av Marknadsföraren via instagram/E-mail efter avslutad tävling och vinnande bild publiceras på kampanjsajten /collectortennis och Collectors Facebooksida. För att delta i tävlingen måste den tävlande genomföra tävlingen och följa oss på Instagram. Tävlingen är uppdelad i tre deltävlingar och en final med en tävling per vecka under den utsatta perioden. Det är tillåtet att tävla flera gånger. Den person med den bästa bilden vinner det angivna priset för varje deltävling. Vinstens värde uppgår i deltävlingen till ett värde av max 1200 SEK och i finalen 6000 SEK. Priserna skall hämtas av vinnaren i Båstad under angiven dag enligt prisbeskrivning. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinnaren ansvarar själv för alla eventuella extra aktiviteter och kostnader utöver det nämnda priset. Marknadsförarens beslut kan inte överklagas. Om Marknadsföraren inte kommer i kontakt med vinnaren inom 3 dagar från första försöket, har Marknadsföraren rätt att utse en alternativ vinnare bland andra tävlande. Priset kan inte bytas ut mot kontanter eller något annat pris. Collector förbehåller sig rätten att dra in vinsten om vinnaren inte lever upp till dessa tävlingsvillkor. Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt namn och e-postadress lagras, sparas och används av Marknadsföraren i enlighet med Personuppgiftslagen, PUL. Genom att delta i tävlingen godkänner du att Collector använder din bild i eventuella framtida marknadsföringssyften. Om du har anmält dig för nyhetsbrev sparar Marknadsföraren din e-postadress för att göra utskicken. Marknadsföraren använder cookies – eller kakor – som är textfiler som skickas från Marknadsförarens webbservrar och sparas i din webbläsare. Cookies används för att hålla reda på att du redan har deltagit i tävlingen. Genom att delta i Tävlingen, godkänner den tävlande dessa officiella tävlingsvillkor och binder sig till att godta de beslut som Marknadsföraren fattar, vilka är slutgiltiga och bindande i alla aspekter som härrörs till tävlingen. Ingen korrespondens eller diskussion om beslutet kommer att inledas. Genom att delta i Tävlingen, godkänner den tävlande även att Collector använder tävlingsbidraget på sin hemsida, sociala medier eller annat marknadsföringsmaterial. Deltagande i tävlingen är detsamma som acceptans av dessa tävlingsvillkor. Marknadsförare i Sverige är: Collector AB, Östra Hamngatan 24, 404 39 Göteborg, Sverige. Dessa tävlingsvillkor är i enlighet med svensk lag. Vinnarens namn och tävlingsbild publiceras på Collectors hemsida, Instagram samt Facebooksida inom tio dagar efter tävlingens avslut. Marknadsföraren kan även använda vinnarens namn och bild i andra sociala medier samt på www.collector.se

Source: https://www.collector.se/Global/B%C3%A5stad2013/T%C3%A4vlingsvillkor.pdf

leadernet

Weekly Update Care January Managed Care PBM and Plan Updates Court Blocks AWP Settlement Nationwide Updates Federal Judge Patti Saris has rejected the proposed American Health Care AWP settlement; this settlement would have caused $4 • Effective 02/01/08, American Health Care will begin to billion being cut from pharmacy drug payments. process claims for Rut

Microsoft word - riverberi di medea.doc

Viaggio teatrale per musica: un mosaico di citazioni, un tessuto nella memoria, un intreccio di riflessioni, un dialogo sul mito della donna. Grazie a Euripide, Seneca, Götter, Klinger, Romani, Grillparzer, Wolf . inconsapevoli. Memoria. Medea, Giasone, coro: ciascuno da sé Se racconto a un altro la fiaba della mia vita mi sembra che sia un altro a parlare: è come se stessi ad ascoltar

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf