Voor u gelezen januari 2003

VOOR U GELEZEN December 2012
Jef De Loof
Wondreiniging met kraantjeswater is effectief
Fernandez R. et al. gingen in een review van 11 onderzoeken met in totaal 3449 deelnemers na of er een verschil was in genezing van chronische wonden die regelmatig gereinigd werden met kraantjeswater of met fysiologisch serum (NaCl 9%) of met een ander desinfectans. Wondreiniging met kraantjeswater bleek even effectief als met een ad hoc aangewezen wondreinigingsproduct. Integendeel, als er een verschil in genezing gevonden werd, was dit in het voordeel van kraantjeswater. De auteurs gaan er van uit dat het volledig afspoelen van een wonde met water onder de kraan voor een andere manier van reiniging zorgt dan enkele milliliter vloeistof op een gaasverbandje.
Fernandez R. et al. Water for wound cleansing. Cochrane Database Syst Review 2012; Issue 2 Art. No: CD003861. Cit.Huisarts &Wetenschap2012;11:533. Chalazionbehandeling: voorkeur voor lokale corticosteroïdeninjectie
Een chalazion is een duidelijk afgebakende, pijnloze zwelling ter hoogte van onderste of bovenste ooglid als gevolg van een conische ontsteking van een klier van Meibom. Deze aandoening komt vrij veel voor (ongeveer 1 geval per jaar en per duizend ingeschreven patiënten in een huisartsenpraktijk). Ongeveer 25-50% geneest spontaan, meestal binnen de maand.
Behandeling van het letsel kan gebeuren door incisie en curettage of door een intralesionale inspuiting van corticosteroiden. Omdat plaatselijk inspuiten een veel eenvoudigere en goedkopere behandeling is, die binnen de huisartsenpraktijk kan gebeuren, zochten Ben Simon Cl et al. in de literatuur op of deze behandelingsvorm ook even effectief is. Op basis van twee onderzoeken waarin beide behandelingsmethoden vergeleken werden bleek dat beide even effectief waren en dat een eenmalige lokale injectie van 2 mg (0.2 ml van een 10 mg per ml triamcinolone oplossing) de aan te bevelen behandeling is.
Ben Simon CJ et al. - Intralesional triamcinolone injection versus incision and curettage for primary chalazia: a prospective, randomized study. American J Ophthalmology 2011;151:714-18. Cit Huisarts & Wetenschap2012;11:532. Dementie door benzodiazepines?
Uit een prospectieve cohortstudie in BMJ (2012;345:e6231) blijkt dat bejaarden die voor het eerst benzodiazepines gebruiken een hoger risico op dementie hebben dan 65-plussers die er geen gebruik van maken (hazardratio-HR- 1.60;95% 1,08-2,38). Na correctie, ondermeer voor leeftijd, geslacht, opleiding en depressieve symptomen, blijkt het risico op dementie met ongeveer 50% verhoogd te zijn.
Benzodiazepines blijven waardevol voor de behandeling van angst en slapeloosheid, besluiten de auteurs Billioti de Gage et al., die deze studie op 1063 bejaarden sinds 1987 volgen, maar worden bij ouderen best slechts korte tijd voorgeschreven. Sophie Billioti de Gage et al.( BMJ 2012;345:e6231). Cit Ned Tijschr Geneeskde2012;43:1784.

Source: http://www.gka.be/vug1212.pdf

kasraeianurology.com

The Management of Premature Ejaculation: A Patient’s Guide How does ejaculation occur? Ejaculation, control ed by the central nervous system, happens when friction on the genitalia and other forms of sexual stimulation provide impulses that are sent up the spinal cord and into the brain. Ejaculation has two phases: PHase i: emission The vas deferens (the tubes that store and transport

Capitulo 7

Relaciones entre estructura e historia de la ciencia Dr. César Lorenzano Este artículo fue presentado en el Primer Congreso Latinoamericano de Historia de la Ciencia y la Tecnología que se realizó en Puebla, México, en 1982, y en el que se fundó la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología. Se encuentra publicado en la primera edición (1988) de La estruct

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf