210.270_05_10 ~verlies van een vroege zwangerschap, miskramenspreekuur.doc

Verlies van een vroege
zwangerschap
Miskraamspreekuur
Afdeling gynaecologie en verloskunde Locatie Eindhoven Inhoudsopgave

1. Miskraamspreekuur
5.2 Met medicijnen een miskraam opwekken 1. Miskraamspreekuur

Uw huisarts of verloskundige heeft u doorverwezen naar het
miskraamspreekuur van de gynaecologen van Máxima Medisch
Centrum. Dit speciale spreekuur is bedoeld voor zwangere
vrouwen bij wie de zwangerschap niet goed van start is gegaan
in de eerste 14 weken van de zwangerschap.
Het spreekuur is er voor:
• vrouwen bij wie met echo-onderzoek geen hartactie van het
embryo is gezien of als een lege vruchtzak is gezien; • vrouwen met bloedverlies vroeg in de zwangerschap met onzekerheid over de toestand van het embryo, wel of geen hartactie.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmorgen
U kunt voor het miskraamspreekuur op dinsdag- en
donderdagmorgen
terecht op de polikliniek gynaecologie
van Máxima Medisch Centrum locatie Eindhoven.
Afspraak maken
Op werkdagen kunt u van 8.00 - 16.30 uur een afspraak
maken voor het miskraamspreekuur, via telefoonnummer
(040) 888 83 80 (polikliniek gynaecologie).
2. Wat is een miskraam?

Een miskraam is het verlies van een vroege zwangerschap.
Een miskraam wordt ook wel een abortus genoemd.
Er zijn verschillende vormen van miskraam te onderscheiden,
meestal afhankelijk van het stadium van de zwangerschap
waarin de miskraam is opgetreden of afhankelijk van het
verloop van de miskraam.
• Bij een zeer vroege miskraam (blighted ovum) is al vroeg in
de zwangerschap de groei gestopt en is er geen embryo ontwikkeld. Op de (inwendige) echo is dan alleen een vruchtzak zichtbaar. • Bij een iets latere miskraam (missed abortion) is de groei verder gekomen, en is een embryo zichtbaar door middel van een inwendige echo. Het embryo heeft echter geen hartactie en is meestal kleiner dan de zwangerschapsduur aangeeft. Deze vormen van miskraam kunnen ongemerkt verlopen, of soms gepaard gaan met weinig (bruin) bloedverlies of geringe buikpijn. Gaat de baarmoeder het zwangerschapsweefsel uitdrijven en opent de baarmoedermond zich, dan ontstaat krampende pijn en bloedverlies. De kans dat de zwangerschap eindigt is dan zeer groot. Is het zwangerschapsweefsel volledig uit de baarmoeder gedreven, dan verdwijnt de pijn en het bloedverlies en sluit de baarmoedermond zich weer. Soms blijft er echter nog weefsel in de holte van de baarmoeder achter en is de miskraam (nog) niet compleet. 3. Mogelijke klachten bij een miskraam

Vaginaal bloedverlies en lichte menstruatieachtige pijn kunnen
het eerste teken van een miskraam zijn. Zwangerschapsver-
schijnselen zoals gespannen borsten en ochtendmisselijkheid
nemen soms af vlak voor een miskraam.
Bij een zeer vroege miskraam (blighted ovum) of een iets latere
miskraam (missed abortion) heeft u meestal weinig klachten.
Wanneer het zwangerschapsweefsel wordt uitgedreven door
samentrekkingen van de baarmoeder krijgt u weeënachtige pijn
en helderrood bloedverlies. De pijn en het bloedverlies nemen
eerst geleidelijk toe. Wanneer de baarmoeder geheel leeg is
neemt de pijn weer af.
Een miskraam kan niet worden tegengehouden of worden
voorkomen. Is de pijn of het bloedverlies te hevig of houdt het
te lang aan, neem dan contact op met de arts.
4. Onderzoek bij een miskraam

De gynaecoloog of verloskundige kan verschillende onderzoeken
doen om te bevestigen dat een miskraam heeft plaatsgevonden
of om de oorzaak van de miskraam vast te stellen.
Lichamelijk onderzoek
De gynaecoloog of verloskundige bekijkt met een spreider
(speculum) de baarmoedermond. Eventueel volgt inwendig
onderzoek om de grootte van de baarmoeder te schatten en om
te beoordelen of de baarmoedermond geopend is.
Echoscopisch onderzoek
Dit onderzoek kan inwendig (via de schede) of uitwendig (via de
buik) plaatsvinden. De baarmoederholte en de zwangerschap
worden zichtbaar, en de arts of verloskundige kan beoordelen
of de zwangerschap (nog) intact is.
Echoscopisch onderzoek verandert niets aan de uitkomst van
de zwangerschap.

Onderzoek van het zwangerschapsweefsel
De arts of verloskundige bekijkt met het blote oog of het zwanger-
schapsweefsel daadwerkelijk past bij een zwangerschap. Soms
wordt het weefsel microscopisch onderzocht, maar ook dit onder-
zoek zegt niets over de oorzaak van de miskraam. Beiden zijn
alleen bedoeld om te bevestigen dat er een miskraam heeft
plaatsgevonden. Ook kan het geslacht van de vrucht via dit
onderzoek niet worden bepaald.
Bloedonderzoek
Bij ruim bloedverlies kan het bloed worden gecontroleerd op
bloedarmoede (Hb: hemoglobine). Soms worden ook de
bloedgroep en de rhesus factor onderzocht.
Een eerste miskraam is geen reden voor bloedonderzoek.
Na twee miskramen kan onderzoek in het bloed van u en uw
partner plaatsvinden naar de chromosomen, en na meerdere
miskramen eventueel naar de stolling van het bloed of
afweerstoffen in het bloed (antilichamen).

5. Wat als een miskraam is vastgesteld?

U kunt zelf niets doen om te voorkomen dat de miskraam
optreedt. Er is dan ook geen behandeling mogelijk om een
miskraam te voorkomen.
Als een miskraam is vastgesteld kunt u kiezen tussen:
1. het spontane beloop afwachten;
2. het kunstmatig op gang brengen van de miskraam (met
3. of het laten weghalen van het zwangerschapsweefsel (een
5.1 Het spontane beloop afwachten
Meestal komt een miskraam na het eerste bloedverlies binnen
een aantal dagen op gang.
Soms duurt dit langer, zelfs tot een paar weken. Geleidelijk
ontstaat krampende pijn in de baarmoeder en neemt het
bloedverlies toe.
De pijn verdwijnt vrijwel direct na een miskraam die normaal
verloopt. Ook het bloedverlies vermindert dan snel en is
vergelijkbaar met de laatste dagen van een menstruatie.
Als u een rhesus negatieve bloedgroep heeft, krijgt u wellicht na
de miskraam een injectie met anti D immunoglobuline (anti-D).
Voordelen van afwachten
U kunt er de voorkeur aan geven om af te wachten, omdat een
spontane miskraam een meer natuurlijk verloop geeft. Het
verdriet kan thuis beleefd worden en eventuele complicaties
van een curettage worden vermeden.
Nadelen van afwachten
Als u besluit om een spontane miskraam af te wachten, is het
verstandig te bedenken hoe lang u wilt afwachten en dit met uw
arts te bespreken. Afwachten kan medisch gezien geen kwaad
en het heeft geen gevolgen voor een nieuwe zwangerschap.
Wel kan het emotioneel zwaar zijn. Ook kan door ruim
bloedverlies of pijn of door een incomplete miskraam later
alsnog een curettage nodig zijn.
Zwangerschapsverschijnselen kunnen blijven bestaan zolang
er zwangerschapsweefsel in de baarmoeder aanwezig is.

5.2 Met medicijnen een miskraam opwekken
Als de miskraam niet vanzelf op gang komt, kunt u ervoor kiezen
om het met medicijnen (Cytotec) op te wekken.
Als u voor deze behandeling kiest, krijgt u de tabletten uitgereikt
door de arts op de polikliniek. U krijgt het advies ’s avonds zelf
4 tabletten Cytotec in de vagina in te brengen. Indien er de
volgende dag geen miskraam is opgetreden dan ’s avonds
opnieuw 4 tabletten in de vagina inbrengen. Mocht ook dit geen
resultaat hebben dan zal alsnog curettage moeten plaatsvinden.
Altijd zal echo-onderzoek worden afgesproken om de volledigheid
van de miskraam te controleren.
Als u een rhesus negatieve bloedgroep heeft, krijgt u een injectie
met anti D immunoglobuline (anti-D).

Voordelen van behandeling met medicijnen
Bij goed resultaat is er geen curettage nodig.
Nadelen van behandeling met medicijnen
Het is mogelijk dat de miskraam met Cyotec niet of slechts
gedeeltelijk tot stand komt, waardoor er alsnog een curettage
nodig kan zijn. Het bloedverlies en de krampen kunnen soms
hevig zijn. Als bijwerking kan misselijkheid optreden.
5.3 Curettage
Bij een curettage verwijdert de gynaecoloog het zwangerschaps-
weefsel uit de baarmoeder. Hij of zij doet dit via een dun buisje
(vacuümcurettage) of schrapertje (curette) via de schede en de
baarmoedermond. De curettage kan onder algehele narcose
plaatsvinden of onder verdoving met een ruggenprik, afhankelijk
van uw eigen wens en de beoordeling door de anesthesioloog
(de specialist die verantwoordelijk is voor de narcose).
Als u een rhesus negatieve bloedgroep heeft, krijgt u na de
curettage een injectie met anti D immunoglobuline (anti-D).

Voordelen van curettage
Minder onzekerheid dan bij afwachten en minder verstoring van
het normale leven.

Nadelen van curettage
Een curettage is een medische ingreep. Een zeldzaam
voorkomende complicatie is het syndroom van Asherman:
hierbij ontstaan verklevingen aan de binnenzijde van de baar-
moeder. Deze kunnen de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden
en moeten door middel van een operatie worden verwijderd in
een later stadium.
Een enkele keer komt een perforatie voor: het slangetje of de
curette gaat door de wand van de baarmoeder.
Meestal heeft dit geen gevolgen, maar soms is het verstandig
een extra nacht in het ziekenhuis te blijven. Vaak krijgt u dan
antibiotica.
Een andere complicatie is een incomplete curettage, waarbij
een rest van de miskraam achterblijft.
Dit gedeelte kan alsnog spontaan naar buiten komen maar ook
kan het nodig zijn hiervoor een tweede curettage te moeten
ondergaan.

6. Na de miskraam
Lichamelijk herstel
Het lichamelijk herstel na een spontane miskraam of een
curettage is meestal vlot. Gedurende één tot zes weken kunt u
wat bloedverlies en bruinige afscheiding hebben. Het is
verstandig met gemeenschap te wachten tot het bloedverlies
voorbij is. Het zwanger worden op zich wordt door een
miskraam niet bemoeilijkt en medisch gezien is het niet nodig te
wachten met opnieuw proberen zwanger te raken.
De volgende menstruatie treedt na ongeveer vier tot zes weken
op.

Wanneer moet u medische hulp inroepen?
Het is verstandig om in de volgende situaties de arts of verlos-
kundige te waarschuwen:
• Bij hevig bloedverlies (langdurig en meer dan een gewone
menstruatie). Zeker bij klachten zoals sterretjes zien of flauwvallen moet u medische hulp inroepen. • Bij aanhoudende klachten. Als u krampende pijn en/of hevig bloedverlies blijft houden kan dit wijzen op een incomplete miskraam. Er is dan nog een rest van de zwangerschap in de baarmoeder aanwezig. Een (nieuwe) curettage kan dan nodig zijn. • Bij koorts. Een temperatuur van 38°C of hoger kan wijzen op een ontsteking in de baarmoeder, die eventueel behandeld moet worden met antibiotica. Neemt u ook contact op als u ongerust bent.
Emotioneel herstel
Na een miskraam kunt u een moeilijke tijd hebben. Verdriet,
schuldgevoelens, ongeloof, boosheid en een gevoel van leegte
zijn veel voorkomende emoties. Het is moeilijk aan te geven
hoeveel tijd hiervoor nodig is.
Schuldgevoelens zijn bijna nooit terecht: een miskraam kan niet
tegengehouden of voorkomen worden.
Het is verstandig te praten over uw gevoelens met uw partner,
familie, vrienden of arts.

7. Een volgende zwangerschap

Een volgende zwangerschap verloopt in de meeste gevallen
goed, ook bij vrouwen die meer dan één miskraam hebben
doorgemaakt.
Als u zwanger wilt worden is het sowieso verstandig gezond te
leven.
Een miskraam is niet te voorkomen. Wel kan het geruststelling
geven om voor een volgende zwangerschap af te spreken dat
de arts een (inwendige) echo maakt.

8. Meer informatie

Hulporganisaties
Er bestaat geen landelijke hulporganisatie die zich speciaal
richt op vrouwen die een miskraam doormaakten. Niettemin kan
een aantal (plaatselijke) instanties behulpzaam zijn bij het
beantwoorden van vragen en bij het zoeken van hulp en steun
in de woonomgeving:
Project Lotgenotencontact bij Miskramen
Humanitas, Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijke
Dienstverlening en Samenlevingsopbouw
Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam
Postbus 71, 1000 AB Amsterdam
tel. (020) 523 11 00
fax (020) 622 73 67
Freya, patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek
Postbus 476
6600 AL Wijchen
tel./fax (024) 645 10 88
website
FIOM, Stichting Ambulante FIOM
Centraal Bureau
Kruisstraat 1
5211 DT 's-Hertogenbosch
tel. (073) 612 88 21
fax (073) 612 23 90
Boeken
Deze boeken over de ervaringen van andere (aanstaande)
ouders zijn te koop in de boekhandel of te leen bij de
(openbare) bibliotheek.
Met lege handen
Marianne Cuisinier en Hettie Janssen. Unieboek Houten, 2000. ISBN 9789065230751. • Als je zwangerschap misloopt Wiebe Braam en Martha van Buuren. Baarn La Rivière, 1995. ISBN 9789038403656. Ann Oakley, Ann McPherson en Helen Robert. Kosmos Utrecht/Antwerpen, 1985. ISBN 9021512319 (niet meer leverbaar). • Ongekend verlies, wat als je zwangerschap misloopt Annemarie van der Meer. Uitgeverij Sirene/Amsterdam. ISBN 9789058314819. Website
NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

9. Heeft u vragen?
Als u vragen heeft, stel ze dan gerust aan uw arts of verlos-
kundige. U kunt de polikliniek gynaecologie bereiken op
telefoonnummer (040) 888 83 80.

Bron: NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie.

Máxima Medisch Centrum Locatie Eindhoven: De informatie in deze folder is van algemene aard en is bedoeld om u een beeld te geven van de zorg en voorlichting die u kunt verwachten. In uw situatie kunnen andere adviezen of procedures van toepassing zijn. Deze folder is dan ook slechts een aanvulling op de specifieke (mondelinge) voorlichting van uw specialist of behandelaar. MMC. 210.270_05_10

Source: http://gynaecologie.mmc.nl/content/download/34489/560564/file/210.270_05_10%20~%20WEB%20Verlies%20van%20een%20vroege%20zwangerschap,%20miskramenspreekuur.pdf

Microsoft word - 3dc57d9f-450f-08ed26.doc

In a field expanding as rapidly as biotechnology, a glossary (64K) of terms can be very helpful. This will be updated occasionally. Abiotic stress. Outside (nonliving) factors which can cause harmful effects to plants, such as soil conditions, drought, extreme temperatures. Abzyme. See Catalytic antibody. Adaptive radiation. The evolution of new species or sub- species to fill unoccupied ecolog

pwc.ottawaheart.ca

THE STAGES OF CHANGE APPROACH WORKPLACE SEVENTH DAY ADVENTIST CHURCH QUIT SMOKING WORKSHOP “BUTT OUT” program for military members, their CANADIAN CANCER SOCIETY’S 1-866-527-7383 The Stages of Change Approach is a workshop to help Breathe Free, 8 two-hour sessions over 3 weeks. Follow-families, and members of the defence team. SMOKERS’ HELPLINE support employees w

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf