Kfs.net

I Chefsforum utvecklas chefer hos Sandviken energi
I Sandviken energi möts företagets chefer i ett Chefsforum en förmiddag i månaden. Här ges möjligheter till stöd och bekräftelse för chefer och det ger hävstångseffekt för kvaliteten i hur cheferna sedan hanterar sina medarbetare. -När jag kom som ny personalchef till Sandviken energi ville jag skapa värde för företaget av min kunskap, berättar personalchef Pär Gussman som är initiativtagare till Chefsforum. Alternativen var att antingen gå ut och berätta för cheferna hur de ska göra med sina medarbetare eller att fråga cheferna vad de ville ha och bygga upp något utifrån ett gemensamt givande och tagande. En förutsättning för att få delta i Chefsforum är att varje deltagare har stöd av sin egen chef för att prioritera sammankomsterna. Det är alltså främst chefer på mellannivå som ingår i gruppen, men även några chefer som ingår i ledningsgruppen. Principen är dock att ingen av deltagarna ska ha sin egen chef med i detta forum för då vågar man kanske inte tala öppet. I slutet av januari 2009 började 12-13 chefer att ses en förmiddag sista onsdagen i månaden. -Vi började med en genomgång av vad cheferna ville ta itu med och lära sig. Att få ordning på medarbetarsamtalen och lära om arbetsrätt var två frågor som kom upp. Konflikthantering är också en fråga som ständigt återkommer i Chefsforum. Sammankomsterna följer en överenskommen ordning. De börjar alltid med att Pär leder en fem minuters meditation. Sedan går man laget runt kring aktuella personalfrågor. Deltagarna önskar också kunskapsöverföring kring varandras arbetsområden, men det görs i en begränsad omfattning. Efter det följer tid för att hjälpas åt med det aktuella utvecklingstemat. Chefsforum valde att börja med att ta fram en egen manual för medarbetarsamtal som sedan också utprovades i praktiken. En gemensam lunch avslutar varje möte. Pär Gussman fungerar som processledare och moderator på Chefsforums möten. - Det kan till exempel gå till så att jag i min processledning sätter gränser för deltagare och att vi tillsammans sedan utforskar hur det kändes för deltagaren att bli gränssatt och hur det är överförbart till vardagens arbetsledning i praktiken. Chefsforum blir en trygg plattform för att utforska arbetsledning. En inledande meditationsstunden hjälper deltagarna i Chefsforum att gå ner i varv och fokusera på den gemensamma förmiddagen. Meditationen har fallit väl ut. Det förekommer till och med att deltagare, som av akuta verksamhetsskäl inte kan vara med i förmiddagssammankomsten, ändå kommer in för att vara med enbart i meditationen. Pär Gussman är nöjd med den form för samverkan och utveckling som har etablerats. Med att hjälpas åt i ett gemensamt forum blir de här cheferna en egen påverkansfaktor i företaget istället för att bara pressas mellan krav från sina chefer och krav från sina medarbetare i grupperna.

Source: http://www.kfs.net/PageFiles/8621/I%20Chefsforum%20utvecklas%20chefer%20hos%20Sandviken%20energi.pdf

aviasecure.ch

IATA Dangerous Goods Regulations ADDENDUM II Users of the IATA Dangerous Goods Regulations are asked to note the following amendments and corrections to the 54th Edition, effective from 1 January 2013. Where appropriate, changes or amendments to existing text have been highlighted (in yellow - PDF or grey - hardcopy) to help identify the change or amendment. New or Amended Operator Vari

vtmedicaid.com

DME Restrictions and Guidelines PLEASE NOTE: This list is not all-inclusive, as updates may occur periodically. Refer to the Fee Schedule for pricing and individual code prior authorization information. Restriction ADHESIVE TAPE LTD TO 240 UNITS PER 30 DAYS BED, HOSPITAL, MANUAL; LTD 1 PER 8 YEARS BEDRAILS, HALF AND FULL; LTD TO 1 PAIR EACH PER 5 YEARSBEDSIDE URINARY DRAINA

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf