Microsoft word - formularium op indicatie 2012.doc

Formularium Triversum 2012
Let op: het formularium betreft alleen een overzicht van alle bekende eventueel te gebruiken middelen per aandoening.
De plaatsbepaling van de genoemde middelen is uitgewerkt in de specifieke protocollen.
De doseringsadviezen zijn zo veel als mogelijk gebaseerd op de gegevens uit het Formularium van het NKFK.
Inhoudsopgave
ADHD
Ernstige opwinding, onrust, agitatie en agressie Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Startdosering: 0,5 mg/kg/dag in 1-2 doses. Onderhoudsdosering: na 7 dagen zonodig ophogen over de termijn van een aantal weken naar 0,8-1,2 mg/kg/dag in 1-2 doses Maximum dosis: 1,4 mg/kg/dag Let op: Boven 1,8 mg/kg/dag is geen meerwaarde meer te verwachten [1] Onderhoudsdosering: na 7 dagen zonodig ophogen over een termijn van een aantal weken naar een onderhoudsdosering van 0,8-1,2 mg/kg/dag in 1-2 doses Maximum dosis: 1,4 mg/kg/dag of 100 mg/dag [1,4] Startdosering: 3 mg/kg in 1-2 doses (Ivm laagste sterkte tablet wordt meestal begonnen met 150 mg/dag in 1 dosis Onderhoudsdosering: Zonodig ophogen tot 300 mg/dag Maximum dosis: 150 mg/dosis, max 300 mg/dag Onderhoudsdosering: 3-5 mcg/kg/dag in 3 doses Let op: uitsluipen i.v.m. rebound-hypertensie Let op: Startdosering als avonddosering. Onderhoudsdosering: 3-5 mcg/kg/dag in 3 doses Let op: uitsluipen i.v.m. rebound-hypertensie Let op: Startdosering als avonddosering. Startdosering: 0,15 mg/kg/dag in 3 doses. Onderhoudsdosering: tot max. 0,5 mg/kg/dag ophogen met stappen van 5-10 mg/dag per week Maximum dosis: 0,5 mg/kg/dag of 40 mg/dag Startdosering: Gewone tablet: 0,3 mg/kg/dag in 2 doses Onderhoudsdosering: zonodig wekelijks met 5 mg/dag verhogen tot maximaal 0,6 mg/kg/dag in 2 doses [1] Startdosering: 0,3 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: zonodig wekelijks verhogen met 5-10 mg/dag, gewoonlijk 0,6-0,8 mg/kg/dag Maximum dosis: max 2 mg/kg/dag, niet meer dan 60 mg/dag, offlabel: 100 mg/dag [1,4] Tablet met gereguleerde afgifte (Concerta®): Startdosering:18 mg in 1 dosis ’s ochtends Onderhoudsdosering: zonodig wekelijks met stappen van 18 mg/dag verhogen tot maximaal 54 mg/dag in 1 dosis Dosisconversie ‘gewone tablet: 5 mg methylfenidaat 3 x daags = 18 mg Concerta® 1 x Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 daags 7,5 mg methylfenidaat 3 x daags = 27 mg Concerta® 1 x daags 10 mg methylfenidaat 3 x daags = 36 mg Concerta® 1 x daags 15 mg methylfenidaat 3 x daags = 54 mg Concerta® 1 x daags Maximum dosis: 54 mg/dag, offlabel: 108 mg/dag [1,4] Capsules met gereguleerde en/of verlengde afgifte Onderhoudsdosering: zonodig wekelijks verhogen met 10 mg/dag tot maximaal 60 mg/dag Dosisconversie ‘gewone tablet’: De totale dagdosis van de capsule met gereguleerde afgifte is equivalent aan de totale dagdosis van het gewone preparaat. Let op: Equasym XL® ’s morgens voor het ontbijt, Medikinet CR® tijdens of na het ontbijt Maximum dosis: 60 mg/dag. [1] Onderhoudsdosering: Na 1 week evalueren op bijwerkingen, vervolgens onderhoudsdosering: 300 mg/dag in 2 doses Let op: ’s ochtends en ’s middags na de maaltijd Startdosering: 1 mg/kg/dag in 2 doses gedurende 1 week Onderhoudsdosering: zonodig geleidelijk in weken verhogen tot 2 mg/kg/dag in 2 doses op geleide van klinische respons, de verdraagbaarheid en ECG Let op: uitsluipen gedurende een week of langer Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Dosering: 0,005-0,05 mg/kg/dag in 3-6 doses, starten met lage begindosis met langzame stijging op klinisch beeld Startdosering: 3 mg/kg in 1-2 doses (Ivm laagste sterkte tablet wordt meestal begonnen met 150 mg/dag in 1 dosis Onderhoudsdosering: Zonodig ophogen tot 300 mg/dag Maximum dosis: 150 mg/dosis, max 300 mg/dag Dosering: 0,02-0,1 mg/kg/dag in 2-3 doses, starten met lage begindosis met langzame stijging op klinisch beeld Dosering: 0,1-0,3 mg/kg/dag in 2-3 doses, starten met lage begindosis met langzame stijging op klinisch beeld Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Dosering: 3-10 mg/dag in 2-3 doses, starten met lage begindosis met langzame stijging op klinisch beeld Startdosering: 5 mg/dag in 1 dosis gedurende 2 weken Onderhoudsdosering: elke 2-3 weken verhogen met 10 Onderhoudsdosering: zonodig elke 4-7 dagen verhogen met 25 mg tot maximaal 250 mg/dag in 2 doses Maximum dosis: 250 mg/dag Let op: Een dagdosis groter dan 50 mg/dag dient over 2 giften verdeeld te worden Onderhoudsdosering: zonodig elke 4-7 dagen verhogen met 25 mg tot maximaal 300 mg/dag in 2 doses Maximum dosis: 300 mg/dag Let op: Een dagdosis groter dan 50 mg/dag dient over 2 giften verdeeld te worden Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen 0,05 en 0,075 mg/kg/dag in 2-3 doses. [1] Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen de 1 en 5 mg/dag in 2-3 doses. [1] Startdosering: 0,25-0,5 mg/kg/dag in 2 doses Onderhoudsdosering: zonodig in de loop van 4-6 weken verder titreren tot 2-3 mg/kg/dag in 2 doses op geleide van klinische respons, bijwerkingen, ECG en bloeddruk/polsparameters Maximum dosis: individueel tot 5 mg/kg/dag (volwassenen maximaal 300 mg/dag) Let op: Uitsluipen Let op: adolescenten eventueel alleen ’s avonds doseren Dosering: 0,02-0,1 mg/kg/dag in 2-3 doses, starten met lage begindosis met langzame stijging op klinisch beeld Dosering: 0,05 mg/kg (max 3 mg), zonodig na 2 uur herhalen Onderhoudsdosering: Na 1 week evalueren op bijwerkingen, vervolgens onderhoudsdosering: 300 mg/dag in 2 doses Let op: ’s ochtends en ’s middags na de maaltijd Dosering: 10-30 mg/dag, te verdelen over meerdere Dosering: 10-40 mg/dag te verdelen over meerdere Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Dosering: Dosering voor volwassenen kan worden gevolgd: 10-80 mg/dag te verdelen over meerdere toedieningen, meestal 3-4 x daags 10 mg Maximum dosis: 300 mg/dag bij zeer ernstige angst en spanning [1] Startdosering: 25 mg/dag in 1 dosis, zonodig na 1 week verhogen tot 50 mg/dag Onderhoudsdosering: zonodig verder verhogen met 50 mg/week tot maximaal 200 mg/dag Maximum dosis: 200 mg/dag Let op: dosis boven de 100 mg/dag in 2 giften verdelen Let op: uitsluipen
ASS + GEDRAGSSTOORNISSEN

Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Onderhoudsdosering: per 1 a 2 weken ophogen met 2,5 mg tot het gewenste resultaat, meestal wordt dit bereikt bij 5-15 mg/dag in 1 dosis. Let op: Bij kinderen ouder dan 12 jaar kan de startdosering met stappen van 5 mg opgehoogd worden Onderhoudsdosering: per 1 a 2 weken ophogen met 2,5 mg tot het gewenste resultaat, meestal wordt dit bereikt bij 5-15 mg/dag in 1 dosis. Let op: Bij kinderen ouder dan 12 jaar kan de startdosering met stappen van 5 mg opgehoogd worden Onderhoudsdosering: 400 mg/dag in 2-3 doses (of 10-20 mg/kg/dag) Let op: Per 5 dagen ophogen Onderhoudsdosering: 800 mg/dag in 2-3 doses Let op: Per 5 dagen ophogen Onderhoudsdosering: 1200 mg/dag in 2-3 doses Let op: Per 5 dagen ophogen Let op: de effectieve bloedspiegel ligt tussen de 4 en 12 mg/l Startdosering: 4 mg (2 druppels) in 1 dosis ’s avonds. Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met 2 mg/week tot maximaal 16 mg/dag (8 druppels per dag) in 1-2 doses of Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 20 mg/dag in 1 dosis Maximum dosis: individueel tot maximaal 40 mg/dag. Let op: Uitsluipen Let op: Biologische beschikbaarheid tablet is lager dan van drank: 16 mg (8 druppels) via drank is gelijk aan 20 mg tablet Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen 0,05 en 0,075 mg/kg/dag in 2-3 doses. [7] Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen de 1 en 5 mg/dag in 2-3 doses. [7] Onderhoudsdosering: Op geleide van effect en bijwerking zonodig met 2,5 mg/week verhogen Maximum dosis: 20 mg/dag Let op: ’s avonds innemen Startdosering: 0,5 – 1 mg/dag in 1 dosis Onderhoudsbehandeling: zonodig verhogen om de 7 dagen met 0,5-1 mg tot het gewenste resultaat in 1 dosis Maximum dosis: 0,1 mg/kg/dag tot een totaal van 4 mg/dag Onderhoudsbehandeling: zonodig verhogen om de 7 dagen met 0,5-1 mg tot het gewenste resultaat in 1 dosis Maximum dosis: 10 mg/dag [1] <35 kg: 25 mg/dag in 1 dosis >35 kg: 50 mg/dag in 2 doses Onderhoudsdosering: Daarna verhogen met stappen van 25-50 mg per week tot onderhoudsdosering van veelal 75-350 mg/dag in 2 doses. Let op: betreft gewoon preparaat, geen preparaat met gereguleerde afgifte Let op: uitsluipen Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met stappen van 0,25 mg eenmaal daags, niet vaker dan om de andere dag Maximum dosis: 4 mg/dag bij een lichaamsgewicht van < 45 kg en 6 mg/dag bij een lichaamsgewicht >45 kg. Let op: uitsluipen Let op: startdosering in 1 dosis ’s avonds, onderhoudsdosering in 2 doses (’s morgens en ’s avonds) Onderhoudsdosering: 500 mg/dag in 2-3 doses Let op: per 3 dagen ophogen Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Onderhoudsdosering: 750 mg/dag in 2-3 doses Let op: per 3 dagen ophogen Onderhoudsdosering: 1000mg/dag in 2-3 doses. Let op: per 3 dagen ophogen
BIPOLAIRE STOORNIS + MANIE

Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Manische episodes bij bipolaire stoornis Onderhoudsdosering: per 1 a 2 weken ophogen met 2,5 mg tot 10 mg/dag in 1 dosis. Maximum dosis: In individuele gevallen met stappen van 5 mg ophogen tot maximaal 30mg/dag Onderhoudsdosering: 400 mg/dag in 2-3 doses (of 10-20 mg/kg/dag) Let op:Per 5 dagen ophogen Onderhoudsdosering: 800 mg/dag in 2-3 doses Let op: Per 5 dagen ophogen Onderhoudsdosering: 1200 mg/dag in 2-3 doses Let op: Per 5 dagen ophogen Let op: de effectieve bloedspiegel ligt tussen de 4 en 12 mg/l Dosering: 0,5-2 mg/kg lichaamsgewicht per dag in Dosering titreren op geleide van bloedspiegels (acute fase 0,8-1,2 mEq/L; onderhoud 0,4-0,8 mEq/L) Let op: tabletten met gereguleerde afgifte in 1-2 doses [1] Dosering titreren op geleide van bloedspiegels (acute fase 0,8-1,2 mEq/L; onderhoud 0,6-0,8 mEq/L, max 1,2 mEq/l) Let op: tabletten met gereguleerde afgifte in 1-2 doses [1] Onderhoudsdosering: Op geleide van effect en bijwerking zonodig met 2,5 mg/week verhogen Maximum dosis: 20 mg/dag Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Dag 1: 100 mg in 2 doses Dag 2: 200 mg in 2 doses Dag 3: 300 mg in 2 doses Dag 4: 400 mg in 2 doses Onderhoudsdosering: zonodig verder verhogen tot onderhoudsdosering van veelaal 400-600 mg per dag in 2 doses Let op: betreft gewoon preparaat, geen preparaat met gereguleerde afgifte Let op: Uitsluipen Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met stappen van 0,25 mg eenmaal daags, niet vaker dan om de andere dag Maximum dosis: 4 mg/dag bij een lichaamsgewicht van < 45 kg en 6 mg/dag bij een lichaamsgewicht >45 kg. Let op: uitsluipen Let op: startdosering in 1 dosis ’s avonds, onderhoudsdosering in 2 doses (’s morgens en ’s avonds) Startdosering: 5-10 mg/kg per dag, verdeeld over 3 doses Let op: een diepgaande analyse van de werkzaamheid/ schadelijksheidsbalans ontbreekt [1] Onderhoudsdosering: 500 mg/dag in 2-3 doses Let op: per 3 dagen ophogen Onderhoudsdosering: 750 mg/dag in 2-3 doses Let op: per 3 dagen ophogen Onderhoudsdosering: 1000mg/dag in 2-3 doses. Let op: per 3 dagen ophogen Let op: de effectieve serumconcentratie is 50-125 mcg/ml Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Startdosering: 0,05 mg in 30-45 minuten éénmalige dosis Onderhoudsdosering: 0,01 mg/kg/dag in 1-3 doses Let op: maximum dosis bij kinderen is niet bekend, titreren op geleide van de klinische respons “start low and go low”. Startdosering: 0,15 mg in 30-45 minuten éénmalige dosis Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Onderhoudsdosering: 0,025 mg/kg/dag in 1-3 doses Let op: maximum dosis bij kinderen is niet bekend, titreren op geleide van de klinische respons “start low and go low”. Startdosering: 0,25 mg in 30-45 minuten éénmalige dosis Onderhoudsdosering: 0,05 mg/kg/dag in 1-3 doses Maximum dosis: Bij adolescenten > 16 jaar: 10 mg/dag in 3-4 doses Let op:. maximum dosis bij kinderen is niet bekend, titreren op geleide van de klinische respons “start low and go low”.
DEPRESSIE

Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Startdosering: 3 mg/kg in 1-2 doses (Ivm laagste sterkte tablet wordt meestal begonnen met 150 mg/dag in 1 dosis Onderhoudsdosering: Zonodig ophogen tot 300 mg/dag Maximum dosis: 150 mg/dosis, max 300 mg/dag Startdosering: 4 mg (2 druppels) in 1 dosis ’s avonds. Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met 2 mg/week tot maximaal 16 mg/dag (8 druppels per dag) in 1-2 doses of 20 mg/dag in 1 dosis Maximum dosis: individueel tot maximaal 40 mg/dag. Let op: Uitsluipen Let op: Biologische beschikbaarheid tablet is lager dan van drank: 16 mg (8 druppels)via drank is gelijk aan 20 mg tablet Startdosering: 5 mg/dag in 1 dosis gedurende 1-2 weken Onderhoudsdosering: zonodig verhogen tot 40 mg/dag Maximum dosis: individueel tot maximaal 60 mg/dag Let op: Indien binnen 9 weken geen klinische verbetering optreedt, moet de behandeling worden heroverwogen, na 6 maanden moet de noodzaak voor behandeling worden herzien. [1] Startdosering: 0,25-0,5 mg/kg/dag in 2 doses Onderhoudsdosering: zonodig in de loop van 4-6 weken verder titreren tot 2-3 mg/kg/dag in 2 doses op geleide van klinische respons, bijwerkingen, ECG en bloeddruk/polsparameters. Maximum dosis: individueel tot 5 mg/kg/dag (volwassenen maximaal 300 mg/dag) Let op: Uitsluipen Let op: adolescenten eventueel alleen ’s avonds doseren Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Let op: Voor antidepressieve behandeling wordt geadviseerd de plasmaspiegel tussen 150-250 nanog/ml te houden Let op: volgens richtlijn KJP hebben TCA’s geen significant behandeleffect. Onderhoudsdosering: Na 1 week evalueren op bijwerkingen, vervolgens onderhoudsdosering: 300 mg/dag in 2 doses Let op: ’s ochtends en ’s middags na de maaltijd Startdosering: 25 mg/dag in 1 dosis gedurende 3 dagen, vervolgens 50 mg per dag tot aan eind van 2e week Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met 50 mg per 2 weken tot max. 200 mg per dag Maximum dosis: 200 mg/dag Let op: dosis boven de 100 mg/dag in 2 giften verdelen Let op: uitsluipen [10]
ERNSTIGE OPWINDING, ONRUST, AGITATIE EN AGRESSIE

Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Dosering: 0,5-2 mg/kg lichaamsgewicht per dag in Dosering: 0,02-0,1 mg/kg/dag in 2-3 doses, starten met lage begindosis met langzame stijging op klinisch beeld Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen 0,05 en 0,075 mg/kg/dag in 2-3 doses. [1] Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen de 1 en 5 mg/dag in 2-3 doses. [1] Dosering: 0,02-0,1 mg/kg/dag in 2-3 doses, starten met lage begindosis met langzame stijging op klinisch beeld Dosering: 0,05 mg/kg (max 3 mg), zonodig na 2 uur herhalen Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met stappen van 4 mg per week Maximum dosis: 40 mg/dag Let op: startdosering in avonddosering. Onderhoudsdosering in 2 doses verdelen [1] Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Startdosering: 20 mg per dag verdeeld over 2 doses Onderhoudsdosering: individueel te bepalen, afhankelijk van het verkregen resultaat en de mate waarin het middel verdragen wordt. De optimale therapeutische dosis varieert van 20 tot 40 mg. [1] Dosering: 0,5 mg/kg/dosis Maximum dosis: 25 mg/dosis, eventueel tot 2 x daags <35 kg: 25 mg/dag in 1 dosis >35 kg: 50 mg/dag in 2 doses Onderhoudsdosering: Daarna verhogen met stappen van 25-50 mg per week tot onderhoudsdosering van veelal 75-350 mg/dag in 2 doses. Let op: betreft gewoon preparaat, geen preparaat met gereguleerde afgifte Let op: uitsluipen Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met stappen van 0,25 mg eenmaal daags, niet vaker dan om de andere dag Maximum dosis: 4 mg/dag bij een lichaamsgewicht van < 45 kg en 6 mg/dag bij een lichaamsgewicht >45 kg. Let op: uitsluipen Let op: startdosering in 1 dosis ’s avonds, onderhoudsdosering in 2 doses (’s morgens en ’s avonds) [1] Startdosering: 5-10 mg/kg per dag, verdeeld over 3 doses Let op: een diepgaande analyse van de werkzaamheid/ schadelijkheidsbalans ontbreekt [1]
EXTRAPYRAMIDALE VERSCHIJNSELEN

Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Startdosering: 4 mg (2 druppels) in 1 dosis ’s avonds. Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met 2 mg/week tot maximaal 16 mg/dag (8 druppels per dag) in 1-2 doses of 20 mg/dag in 1 dosis Maximum dosis: individueel tot maximaal 40 mg/dag. Let op: Uitsluipen Let op: Biologische beschikbaarheid tablet is lager dan van drank: 16 mg (8 druppels)via drank is gelijk aan 20 mg tablet Startdosering: 0,25-0,5 mg/kg/dag in 2 doses. Onderhoudsdosering: in de loop van 4 tot 6 weken titreren op klinische respons, bijwerkingen, ECG en bloeddruk/polsparameters tot 2-3 mg/kg/dag in 2 doses. Maximum dosis: maximaal 3 mg/kg/dag (of 200 mg/dag) Startdosering: 5 mg/dag in 1 dosis gedurende 2 weken Onderhoudsdosering: zonodig elke 2-3 weken verhogen met 20 mg/dag tot maximaal 40 mg/dag in 1 dosis Let op: Bij kinderen met een laag gewicht kan een dosering van 20-30 mg/dag voldoende zijn [2] Maximum dosis: individueel tot maximaal 60 mg/dag [14] Onderhoudsdosering: zonodig elke 4-7 dagen verhogen met 25 mg tot maximaal 250 mg/dag in 2 doses Maximum dosis: 250 mg/dag Let op: Een dagdosis groter dan 50 mg/dag dient over 2 giften verdeeld te worden [1] Onderhoudsdosering: zonodig elke 4-7 dagen verhogen met 25 mg tot maximaal 300 mg/dag in 2 doses Maximaal 300 mg/dag Let op: Een dagdosis groter dan 50 mg/dag dient over 2 giften verdeeld te worden [1] Onderhoudsdosering: zonodig na 1 week verhogen tot 50 mg/dag, zonodig met stappen van een week verhogen naar 100 mg/dag Maximum dosis: in individuele gevallen verhogen naar 200 mg/dag Let op: Dosis boven de 100 mg/dag in 2 giften verdelen Let op: uitsluipen, geleidelijk over een periode van meerdere weken of maanden (tenminste 1-2 weken) verminderen [1] Onderhoudsdosering: zonodig na 1 week verhogen tot 100 mg/dag, zonodig met stappen van een week verhogen naar 200 mg/dag Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Maximum dosis: in individuele gevallen verhogen naar 200 mg/dag Let op: dosis boven de 100 mg/dag in 2 giften verdelen Let op: uitsluipen, geleidelijk over een periode van meerdere weken of maanden (tenminste 1-2 weken) verminderen [1]
PSYCHOSEN

Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Onderhoudsdosering: per 1 a 2 weken ophogen met 2,5 mg tot 10 mg/dag in 1 dosis. Maximum dosis: In individuele gevallen met stappen van 5 mg ophogen tot maximaal 30 mg/dag Dosering: 0,5-2 mg/kg lichaamsgewicht per dag in Startdosering: 12,5-25 mg/dag in 1-2 doses. Onderhoudsdosering: na enkele dagen verhogen met stappen van 25-50 mg tot maximaal 300 mg/dag in 2-3 weken Maximum dosis:zonodig dagdosis verder verhogen tot de effectieve dosering van veelal 200-450 mg/dag verdeeld over meerdere dosis, incidenteel tot maximaal 900 mg/dag. Let op: uitsluipen Let op: De totale dagdosis kan in verschillende hoeveelheden worden toegediend, waarvan het grootste deel ’s avonds. Wanneer de dagdosis niet groter is dan 200 mg, kan eventueel worden volstaan met een eenmalige toediening ’s avonds. Let op: Na het bereiken van een maximaal therapeutisch effect kunnen veel patiënten effectief worden ingesteld op een lagere dosering (150 tot 300 mg per dag, voorzichtig afbouwen). Startdosering: 12,5-25 mg/dag in 1-2 doses. Onderhoudsdosering: na enkele dagen verhogen met stappen van 25-50mg tot maximaal 300 mg/dag in 2-3 weken Maximum dosis:zonodig dagdosis verder verhogen tot de effectieve dosering van veelal 200-450 mg/dag verdeeld over meerdere dosis, incidenteel tot maximaal 900 mg/dag. Let op: uitsluipen Let op: De totale dagdosis kan in verschillende hoeveelheden worden toegediend, waarvan het grootste deel ’s avonds. Wanneer de dagdosis niet groter is dan 200 Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 mg, kan eventueel worden volstaan met een eenmalige toediening ’s avonds. Let op: Na het bereiken van een maximaal therapeutisch effect kunnen veel patiënten effectief worden ingesteld op een lagere dosering (150 tot 300 mg per dag, voorzichtig afbouwen). Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen 0,05 en 0,075 mg/kg/dag in 2-3 doses. Maximum dosis: bij psychose 0,15 mg/kg/dag [1] Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen de 1 en 5 mg/dag in 2-3 doses. [1] Onderhoudsdosering: Op geleide van effect en bijwerking zonodig met 2,5 mg/week verhogen Maximum dosis: 20 mg/dag Let op: ’s avonds innemen Onderhoudsdosering: 20-60 mg per week Maximum dosis: 100 mg/week, alleen onder strenge medische controle [1] Startdosering: 0,5 – 1 mg/dag in 1 dosis Onderhoudsbehandeling: zonodig verhogen om de 7 dagen met 0,5-1 mg tot het gewenste resultaat in 1 dosis Maximum dosis: 0,1 mg/kg/dag tot een totaal van 4 mg/dag [1] Onderhoudsbehandeling: zonodig verhogen om de 7 dagen met 0,5-1 mg tot het gewenste resultaat in 1 dosis Maximum dosis: 10 mg/dag [1] Startdosering: 20 mg per dag verdeeld over 2 doses Onderhoudsdosering: individueel te bepalen, afhankelijk van het verkregen resultaat en de mate waarin het middel verdragen wordt. De optimale therapeutische dosis varieert van 20 tot 40 mg. [1] Dag 1: 50 mg in 2 doses Dag 2: 100 mg in 2 doses Dag 3: 200 mg in 2 doses Dag 4: 300 mg in 2 doses Onderhoudsdosering: zonodig verhogen tot veelal 300-500 mg/dag in 2 doses Let op: betreft gewoon preparaat, geen preparaat met gereguleerde afgifte Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met stappen van 0,25 mg eenmaal daags, niet vaker dan om de andere dag Maximum dosis: 4 mg/dag bij een lichaamsgewicht van < 45 kg en 6 mg/dag bij een lichaamsgewicht >45 kg. Let op: uitsluipen Let op: startdosering in 1 dosis ’s avonds, onderhoudsdosering in 2 doses (’s morgens en ’s avonds) Startdosering: 5-10 mg/kg per dag, verdeeld over 3 doses Let op: een diepgaande analyse van de werkzaamheid/ schadelijksheidsbalans ontbreekt [1]
SLAAPSTOORNISSEN

Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Maximum dosis: 0,050-0,075 mg/dag Let op: uitsluipen i.v.m. rebound-hypertensie Bepaal DLMO (Dim Light Melatonin Onset) alvorens te starten (zie richtlijn slaapstoornissen). Dosering: 0,1-5 mg/dag in 1 dosis, Voor het slapen gaan innemen [15] Vanaf 14 jaar zonodig ophogen tot 10 mg Let op: Chronisch gebruik kan aanleiding geven tot ontstaan van fysieke en psychische afhankelijkheid. Hierom dient de behandeling beperkt te worden tot 1-2 weken, ten hoogste 2 maanden omdat dan de kans op afhankelijkheid op die termijn klein is. Dosering: 10-50 mg 1 uur voor het slapen gaan [1] Dosering: 10 mg/dosis in 1 dosis voor de nacht Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012 Indicatie (in kinder- en
Registratie bij
Indeling op
Dosering
Formularium NKFK?
jeugdpsychiatrie)
kinderen?
leeftijd of
(www.kinderformularium.nl)
gewicht?
Onderhoudsdosering: per 1 a 2 weken ophogen met 2,5 mg tot het gewenste resultaat, meestal wordt dit bereikt bij 5-15 mg/dag in 1 dosis. Let op: Bij kinderen ouder dan 12 jaar kan de startdosering met stappen van 5 mg opgehoogd worden Onderhoudsdosering: 3-5 mcg/kg/dag in 3 doses Let op: uitsluipen i.v.m. rebound-hypertensie Let op: Startdosering als avonddosering. Onderhoudsdosering: 3-5 mcg/kg/dag in 3 doses Let op: uitsluipen i.v.m. rebound-hypertensie Let op: Startdosering als avonddosering. Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen 0,05 en 0,075 mg/kg/dag in 2-3 doses. Maximum dosis: 0,2 mg/kg/dag [7] Startdosering: 0,01-0,025 mg/kg/dag in 2-3 doses Onderhoudsdosering: om de 5-7 dagen ophogen met 0,25-0,5 mg tot het gewenste resultaat. Meestal wordt dit bereikt bij doseringen tussen de 1 en 5 mg/dag in 2-3 doses. Maximum dosis: 0,2 mg/kg/dag [7] Startdosering: 0,5 – 1 mg/dag in 1 dosis Onderhoudsbehandeling: zonodig verhogen om de 7 dagen met 0,5-1 mg tot het gewenste resultaat in 1 dosis Maximum dosis: 0,1 mg/kg/dag tot een totaal van 4 mg/dag Onderhoudsbehandeling: zonodig verhogen om de 7 dagen met 0,5-1 mg tot het gewenste resultaat in 1 dosis Maximum dosis:10 mg/dag [2] Onderhoudsdosering: zonodig verhogen met stappen van 0,25 mg eenmaal daags, niet vaker dan om de andere dag Maximum dosis: 4 mg/dag bij een lichaamsgewicht van < 45 kg en 6 mg/dag bij een lichaamsgewicht >45 kg. Let op: uitsluipen Let op: startdosering in 1 dosis ’s avonds, onderhoudsdosering in 2 doses (’s morgens en ’s avonds) [1] Startdosering: 5-10 mg/kg per dag, verdeeld over 3 doses Let op: een diepgaande analyse van de werkzaamheid/ schadelijksheidsbalans ontbreekt Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012
Referenties:
[1]
Farmacotherapeutisch kompas (www.farmacotherapeutischkompas.nl)
[2] Richtlijn Farmacotherapie bij ADHD, KJP kenniscentrum, versie maart 2010
[3]
Richtlijn Farmacotherapie bij ODD/CD, KJP kenniscentrum, versie januari 2010
[4]
AACAP official action; Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, J.
Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 46:7, july 2007
[5]
Richtlijn Farmacotherapie bij Angst, KJP kenniscentrum, versie december 2011
[6] Richtlijn Farmacotherapie bij Autisme spectrum stoornissen, KJP kenniscentrum, versie januari 2010
[7]
Monografie haloperidol, KJP kenniscentrum, versie 11-2009
[8]
Richtlijn Farmacotherapie bij Depressie, KJP kenniscentrum, versie februari 2010
[9]
Richtlijn Farmacotherapie bij pediatrisch delier, KJP kenniscentrum, versie 2009-1.0
[10]
Multidisciplinaire richtlijn Depressie bij jeugd, 2009 CBO
[11]
Monografie Imipramine, KJP kenniscentrum, versie 11-2009
[12]
Richtlijn Farmacotherapie bij Psychose, KJP kenniscentrum, versie november 2009
[13]
Richtlijn Farmacotherapie bij Dwang, KJP kenniscentrum, versie oktober 2009
[14]
Ch. Huyser; Medicatie bij kinderen en adolescenten met een obsessieve compulsieve stoornis; Psyfar; 03-2010: blz 49-53
[15]
Evidence-based voorschrijven van melatonine bij kinderen met slaap-waakritme stoornissen, M.G. Smits, neuroloog, polikliniek voor
slaapwaakstoornissen en chronobiologie, Ede
[16]
Richtlijn Farmacotherapie bij Tics, KJP kenniscentrum, versie november 2009
[17]
Monografie Risperidon, KJP Kenniscentrum, versie 11-2009
[18]
Die benzamid tiaprid, sulpirid und amisulpirid in der therapie des Tourette-syndroms, K.R. Müller-Vahl, Nervenarts 2007; 78:264-271
[19]
Syndroom van Gilles de la Tourette, een leidraad voor diagnostiek en behandeling; J.K. Buitelaar, B.M.J. van de Wetering (redactie)

Geneesmiddelencomissie Triversum januari 2012

Source: http://www.triversum.nl/internet/doc/Formularium_op_indicatie.pdf

Microsoft word - letter 8.doc

November 24, 2009 To Whom It May Concern: Jonathan is a 13-year-old boy with progressive muscular weakness due to Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). He is being followed by the Pediatric Neuromuscular Center at “ABC” Rehab. His most recent evaluation was on 10/27/09. He presents with weakness in all four limbs and is wheelchair bound. Jonathan has plantar flexion contractures bilaterally

Microsoft word - q&a_2010_prohibited_list_final_en_web

2010 Prohibited List What major changes does the 2010 List of Prohibited Substances and Methods include compared to the 2009 List?  The List reflects the latest scientific advances.  Several of the changes to be implemented in 2010 will allow anti-doping organizations to manage a number of substances and methods in a significantly more administrative- and cost-effective way. In

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf