Normtijdentabel_2008_verrichtingen_specialisme_anesthesiologie-1.xls

TRACTO-NUCLEOTOM. OF NEUROVASC. DECOMPR.
BEH. EPILEPSIE: SCHORSEXC OGV CORTICOGR.
TUMOR SCHEDELBASIS/ACHTERSTE SCHEDELGR.
PLAST. SCHEDELDEFECT MET DURATRANSPL.
PLAST. SCHEDELDEFECT ZONDER DURATRANSPL.
HERH. OK HYDROCEPHALUS + EXTRACR. DRAIN.
STEREOT. UITSCH. GANGL. GASSERI ENKELZ.
RESECTIE N. OBTURAT. INTRA-/EXTRAPELV.
NEUROLYSE, ZONDER OKMICR./LOUPEVERGR.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie LUMBALE SYMPA Zorgactiviteit_omschrijving LUMB. SYMPATHECTOMIE ABD. VAATRECONSTR., PER 1-7- TUMOR(EN), UITG. GL. PARATHYR., PER 1-7-2004 ENDOSCOPISCHE EXTIRP. TUMOR(EN), UITG. GL. BIJNIER OK, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE EVISCERATIO BULBI MET PROTHESEVOORBER.
PRIM. BEH. ERNSTIGE PERFORERENDE VERW.
OK CORRECTIE REFRACTIEAFWIJKING, MED. INDICATIE BEH. RECIDIEF ABL. RETINAE DEZELFDE OPN.
VERW. CORP ALIENA SUBCONJ., EXTRA-ORBIT.
OPHEFFEN SYMBLEPHARON ZONDER TRANSPL.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie BLEPHAROPL. OOGLID/CORR. PTOSIS WENKBR.
CORR. STANDDEV. OORSCHELP CORR. OORSKEL.
CORR. STANDDEV. OORSCHELP EXC. WEKE DEL.
GEHOORVEB. OK MET EXPL. CAVUM/TROMMELVL.
GEHOORVEB. OK MET EXPL. CAVUM/TROMMELVL.
RADICAAL OK MET INBEGRIP EVT .COMPL.
OK ROTSBEEN + MIDDENOOR BIJ CHRON. INF.
EXPL. N. FACIALISPL. CONTINUITEITSVERL.
COCHLEAIRE IMPLANTAAT (PRE-)IMPL. VOLW.
RHINOTOMIE TER VERW. GEZWEL(LEN) NEUSH.
CONCHO-/CHRISTO-/SPINECTOMIE, ENKELZ.
CORR. DEFORM. BENIG NEUSSKELET ICM CORR.
ENKELZ. KAAKSP. KIND<15, ALGEH. ANSETH.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie THERAP. DIR. LARYNGOSCOPIE ONDER OKMICR.
TRACHEARESECTIE, EVT. + LARYNX MOBILIS.
DIAGN. DIR. LARYNGOSCOPIE ONDER OKMICR.
OPHEFFING CHOANALE-ATRESIE BIJ KIND.
OPHEFFING CHOANALE-ATRESIE BIJ VOLW.
LOBECTOMIE OF SEGMENTRESECTIE, PER 1-7-2004 WIGRESECTIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE ENDOSCOPISCHE LOBECTOMIE OF SEGMENTRESECTIE PLEURO-PNEUMONECTOMIE, EVT. INTRACARD., PER 1-7- PNEUMONECTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PNEUNOMECTOMIE MET LYMFKLIERUITRUIMING, PER 1-7- ENDOSCOPISCHE PLEURO-PNEUMONECTOMIE, EVT. AANLEGGEN PNEUMOTHORAX, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN ENDOSCOPISCHE VERW. CORPORA ALIENA PLEURAHOLTE OPENEN HARTZAKJE ZONDER HARTINGREEP, PER 1-7-2004 Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie CATHETERABLATIE RECHTER VENTRIKEL EEN/MEER BALLONPOMP PER PUNCTIE, ZELFST. INGR.
BALLONPOMP OPEN PROCEDURE, ZELFST. INGR.
BALLONPOMP OPEN PROCEDURE, BIJK. INGR.
TRACHEARESECTIE + REIMPLANT. LI-HOOFDBR.
OK ZIEKTE VAN EBSTEIN, INCL. KLEPVERV.
OK TRANSPOSITIE GR. VATEN (MUST. OF SEN.) CORR. PROCED. GECOMPL. CONGENITALE AFW.
OPEN COMMISSUROT., PLAST./VERV. 2 KLEP.
OPEN COMMISSUROT., PLAST./VERV. 3 KLEP.
AORTOCORONAIRE BYPASS-GRAFT, ENKELV.
RETHORACOTOMIE MET EXTRACORPORALE CIRC.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie OK INTRA-ABDOMINALE GR. VATEN, PER 1-7-2004 ALLEEN ENDOSCOPISCHE OK INTRA-ABDOMINALE GR. VATEN RECONSTR. PERIF. ART. TRANSPL/PATCH/END.
STAGERINGSLYMFADENECTOMIE KLEINE BEKKEN, PER 1-7- LYMFATICO-VEN. ANASTOMOSE(N) VOLL. EXTR.
TIE, ONDERDEEL LAPAROTOMIE, PER 1-7-2004 Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie EXTIRP. GL. SUBMANDIBUL./GL. SUBLING.
OK CARDIOSPASMUS, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN OK-BEH OESOPHAGUSSTENOSE, PER 1-7-2004 ALLEEN OK-BEH. OESOPHAGUS-DIVERTIKEL (ZENKER), PER 1-7- ENDOSCOPISCHE OK-BEH. OESOPHAGUS-DIVERTIKEL OESOPHAGUS - BEHANDELING ZENKER-DIVERTIKEL GASTROTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE VOLUMEREDUCTIEOPERATIE MAAG, OPEN PROCEDURE PARIET.CEL-/HIGHLY SELECTIVE VAGOTOMIE, PER 1-7-2004 INTERVENTIEGASTROSCOPIE, DIAGN./BEH. BL.
GASTROSTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE GASTRO-ENTEROSTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN STAMVAGOTOMIE + GASTRO-ENTEROSTOMIE, PER 1-7- OPHEFFEN GASTRO-ENTEROSTOMIE, PER 1-7-2004 ENDOSCOPISCHE STAMVAGOTOMIE + PYLOROPLASTIEK OK MAAGDARMCOLONFISTEL, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN OVERHECHTING MAAGPERFORATIE, PER 1-7-2004 ALLEEN ENDOSCOPISCHE OVERHECHTING MAAGPERFORATIE ENTEROTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie ENDOSCOPISCHE RESECTIE MECKEL'S DIVERTIKEL DUNNE DARMRESECTIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN TOT. COLECTOMIE MET ILEORECTALE ANAST., PER 1-7-2004 ENDOSCOPISCHE TOT. COLECTOMIE MET ILEORECTALE COLONRESECTIE, EVT. MET COECOSTOMIE, PER 1-7-2004 AANL. ANUS PREATERNATUR. NA LAPAROTOMIE, PER 1-7- ENDOSCOPISCHE AANL. ANUS PREATERNATUR. NA ILEOSTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE ENTEROSTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE RECONSTR. ANUS PRAETERN. COLON, INTRAP.
RECONSTR. ANUS PRAETERN. COLON, EXTRAP.
OPH. ANUS PRAETERNATUR. DMV COLONRESEC.
SL. ANUS PRAETERNATUR., EXTRAPERITO.
ENDOSCOPISCHE ILEUSOK ZONDER RESECTIE OF ENDOSCOPISCHE ANTERIOR RESECTIE RECTOSIGMOID NIET-OPERATIEVE AMBUL. BEH. HEAMORRH. 1E BEH.
NIET-OPERATIEVE AMBUL. BEH. HAEMORRH. VOLG. BEH.
OK RECTUMPROLAPS VOLW., SPHINCTERPLAST., PER 1-7- SEC. SPHINCTERRECONSTR. IVM INCONT. ALVI, PER 1-7- ENDOSCOPISCHE SEC. SPHINCTERRECONSTR. IVM ARTIELE LEVERTRANSPLANTATIEOPERATIE LEVENDE HEROPENEN GALWEGEN, EVT. PAPIL. VATERPL., PER 1-7- ENDOSCOPISCH HEROPENEN GALWEGEN, EVT. PAPIL. PRIM. OPENEN GALW. MET BILIDIG. ANASTOM., PER 1-7- ENDOSCOPISCH PRIM. OPENEN GALW. MET BILIDIG. HEROPENEN GALWEGEN MET BILIDIG. ANASTOM.
GALBLAAS DRAINAGE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN CHOLECYSTECTOMIE INCL. CHOLEDOCHOTOMIE, PER 1-7- CHOLECYSTECTOMIE + APPENDECTOMIE, PER 1-7-2004 Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie LAPAROSCOPISCHE OF LAPAROTOMISCHE BEHANDELING ENDOMETRIOSIS, UITGEBREIDE CHIRURGIE IN EEN AROSCOPISCHE OF LAPAROTOMISCHE BEHANDELING ENDOMETRIOSIS, CYSTEVERWIJDERING, ENKEL OF HERNIA INCARCERATA, ZONDER DARMRESECTIE, PER 1-7- RECIDIEF HERNIA INGUINALIS, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN HERNIA UMBILICALIS 12 JAAR, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN ENDOSCOPISCHE OPERATIE HERNIA UMBILICALIS VANAF ENDOSCOPISCHE OPERATIE HERNIA UMBILICALIS VANAF HERNIA DIAPHRAGMATICA, ABDOMINAAL, PER 1-7-2004 HERNIA DIAPHRAGMATICA, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN RECIDIEF HERNIA DIAPHRAGMATICA, ABDOM.
. NIERSTEEN, ENDOSC. VIA NEPHROST., PER 1-7-2004 ENDOSCOPISCHE VERW. NIERSTEEN, ENDOSC. VIA ENDOSCOPISCHE NEPHROTOMIE NA OK DEZELFDE NIER NEPHRECTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE PYELUMPLASTIEK NA OK BETR. NIER, PER 1-7-2004 ALLEEN Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie ENDOSCOPISCHE OK-DRAINAGE SUBPHRENISCH ABCES IMPLANT. URETER(EN) IN GEISOL. DARMSEGM.
CORR. STENOSE URETER-ILEUMLISOVERGANG D.M.V. URETERIMPLANTATIE IN BLAAS, DUBBELZ.
URETER OK, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE ANTEGR. SONDAGE + DILAT. URETER/STENTPL.
MAL. BLAASTUMOR, INTERST-RT VIA CYSTOT.
TRANSURETHRALE RES. BLAASHALS/SPH. EXT.
PARTIELE CYSTECTOMIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN TOT. CYSTECTOMIE, DEV. GEISOL. DARMSEGM.
PLASTIEK, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE PR. ABD. N-ENDO. BEH. URETHRARUP/STRICT.
SEC. N-ENDOSC. BEH. URETHRARUPT./STRICT.
BEH. INCONTINENTIE MET TEFLON-/FENOLINJ.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie TRANSURETHR. RES./COAGULATIE URETHR. KL.
HYDRO-/SPERMATOCELE OK, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN ARICOCELE OK, VERZORGING HERNIA INGUINALIS, PER 1- ENDOSCOPISCHE VARICOCELE OK, VERZORGING HERNIA ORCHIDOPEXIE, PER 1-7-2004 ALLEEN OPEN PROCEDURE VERWIJDINGSPL. PRAEPUTIUM MBV HUIDTR.
PENIS AMPUTATIE MET UITGEBR. VERW. ING. LK.
PR. OK-BEH. HYPOSP, EXC CHORDE, PENISSTR.
RESECTIE V. DORSALIS PENIS PROF. + VERT.
LAPAROSCOPISCHE UTERUS EXTIRPATIE, LAVH/LASH ABD-VAG. RAD. UTERUSEXT.+ VOL.LYMPHADEN.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie PROLAPSOK, VOOR-/ACHTERWPL. + PORTIOAMP.
PROLAPSOK, VOOR-/ACHTERW.PL. + VAG UTEX.
PROLAPSOK, VOOR-/ACHTERW.PL. + ABD UTEX.
EENV. BEH. INCONT. URINAE, OPEN PROCEDURE VULVECTOMIE, ZONDER EXTIRPATIE LIES-LK.
OK CARCINOMA VULVAE + MEENEMING ING.-LK.
RADICALE CHIRURGIE VR. GESL. ORG., RECONSTR. VOORBEH. PARTUS EN ZWANGERSCHAPSBEGEL.
OK-BEH. ZYGOMA#, OSTEOSYNTH./INFRAOR.EL.
REPOS. BLOW-OUT# MET ORBITABODEM-IMPL.
BEENPL. HUMERUS: MULT-OSTEOT. IVM DEFOR.
OK-BEH. HUMERUSSCHACHT# DMV OSTEOSYNT.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie OK-BEH.SCHOUDERBLADHOOGST. BIJ GEB.VERL.
OK-BEH. PS.ARTHR. ELLEB./O.ARM, BEENTR. - PROTHESE IMPL. INTERPHALANGEAAL GEWR.
DEROTATIE OSTEOT. PHALANXS/OS METACARP.
OK-BEH. CARPAALTUNNEL SYNDROOM, PER 1-7-2004 ENDOSCOPISCHE OK-BEH. CARPAALTUNNEL SYNDROOM ARTHRODESE MIN. 3 INTERPHALANGEAAL GEWR.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie OK-BEH. RUPTUUR COLL. BANDEN MCP-GEWR.
ART.PL. MCP-GEWR. + SYNOV. + PEESVERPL.
ZAAG-/SNIJVERW. MET 2 (SUB)TOT. AMP.
COSTOTRANSVERSECT./ANTEROLAT. DECOMPR.
OSTEOTOMIE FEMURSCHACHT OF SUPRACOND.
TROCHANTERVERPL. DISTAAL MET OSTEOSYNTH.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie CAPSULECTOMIE + ARTHROLYSIS HEUPGEWR.
BL. REPOS. CONGEN. HEUPLUXATIE, ENKELZ.
ONBL. REPOS. ENKELZ. HEUPDISPL. PASGEB.
ONBL. REPOS. DUBBELZ. HEUPDISPL. PASGEB.
OSTEOSYNT. SYMPHYSEOLYSIS/SYMPHYSECTOMIE.
VERW. TOTAL HIP BIJ NIET OK AANSL.INF.
TRANSP. MUSC. ILIOPSOAS BIJ HEUPDYSPL.
GIPSBROEK, NIET GERELAT. AAN OK-INGR.
REDRESSIE ONDER NARCOSE BIJ BEW.BEPERK.
UITG. ARTHRO-/PATELL-/CHEIL-/SYNOVIECTOMIE OK VLGS. SILFVERSKJOLD, TRANSP. BBSP.
HECHTEN ACHILLESPEES NA TRAUM. DOORSN.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie REPOS. PATELLALUXATIE, INCL. GIPSBEH.
REPOS. ENKELLUXATIE MET TOT. TALUSDISL.
RES. CAP. METAT./INK. OSSA METAT./ENZ.
ARTHRODESE VOETWORTEL MET AANL. GEWR.
EXARTIC. CHOPART, RESP. AMP. TRANSMETET.
OPENBEITELEN KL. BEENDEREN TBV DIAGN.
OPENBEITELEN M-GR. BEENDEREN TBV DIAGN.
OPENBEITELEN GR. BEENDEREN TBV DIAGN.
CONT.RES. + ARTHRODESE/ARTHROPL. KL.B.
CONT.RES. + ARTHRODESE/ARTHROPL. M.GR.B.
CONT.RES. + ARTHRODESE/ARTHROPL. GR.B.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie HECHTEN 1 OF MEER ZENUWEN GELIJK PEES/SP.
PRIM. RECONSTR.BUIGPEESRUPT. IN PEESSCH.
DERMATOLOOG GEEIGENDE CHIR.-TECHN. INGR.
TRANSP. DEF. MONDH/PHARYNX/LARYNX/OESPH.
CAPSULO/CAPSULECTOMIE NA MAMMA-AUGMENT.
MATIG GECOMPL. TRANSPL./REPLANT./REVASC.
ZEER GECOMPL. TRANSPL./REPLANT./REVASC.
PRIM. BEH. CONGENIT. LIPSPLETEN, ENKELZ.
LIPOS. SUBMENT.GEB./REG.PECT./OB/OA. EZ.
LIPOS. TROCHANTERGEB./HEUP/BIL ENKELZ.
LIPOS. MED.KNIE/BB/LEND/FLANK ENKELZ.
ALG. ANEST. BIJ CONS. TANDHEELK. BEH.
AANL. LOC.INTRAV./ALG. ANEST. EN BL.L.
AANL. LOC.INTRAV./ALG. ANEST. + BL.L.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie CONTR.-ENCEPHALOGR/SUBOCC. VENTRICULOGR.
ARTHROSCOPIE KNIE ICM HEELKUNDIGE INGR.
ARTHROSCOPIE SCHOUDER ICM HEELK. INGR.
ARTHROSCOPIE ELLEBOOG ICM HEELK. INGR.
VOEDINGS-CENTR.VEN.KATHETER NIET GERELAT.AAN FUNDOSC. + VOORSEGM-ONDERZ. + EVT DRUKM.
NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET CT.
NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET RO.
NEFROSTOMIE BIJ AFVLOEDBELEM., MET ECHO.
NIER- EN PANCREASTRANSPLANTATIE ONTVANGER BEENMERGTRANSPLANTATIE AUTOLOOG NIET-AML TRAJECT 3-EPILEPSIECHIRURGIE VOLWASS.MET TRAJECT 1-EPILEPSIECHIRURGIE KINDEREN ZND TRAJECT 2-EPILEPSIECHIRURGIE KINDEREN MET OK N.INFRAORB./N.ALVEOL.INF./N.MENT.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie DIAGN. LYMFKLIEREXTIRP. SUPRA-/INFRACLAV.
OK-VERW. GR. KAAKKYSTEN/OK SIN. MAXILL.
KLEINE VERRICHT.: EXTR. 1 OF MEERD. GEB.ELEM. PER KAAKH. NIET IN COMB. MET 1 OF MEER ANDERE. INGR.
EXTR.1 OF MEERD.ELEM.PER KAAKH.ALG.ANAEST.:EXTR.1 OF MEERD. GEBITSEL.PER KAAKH.COMB.1 OF MEER INGR.
OK-VERW. GEBITSELEM./RADICES/CORP.AL.
BEH. GELUX. ELEM., REPL/TRANSPL. ELEM.
VERW. TORUS PAL./MAND., GR. ALVEOLOTOM.
PRIM. BEH. GEHEMELTESPL., VOORSTE PAL.
PRIM. BEH. GEHEMELTESPL., ACHTERSTE PAL.
CORR. BENIGE KIN, CORTICOTOMIE TBV R.E.
OVERBR.GNATHOSCHISIS, KAAK(GEWR.)RECON.
OSTEOTOMIE MANDIBULA ENKELZ./FRONTGED.
RES. TUBERC. ARTICUL./EXTIRP. DISC. ART.
OK-VERW. OSTEOSYNTHESE-MAT. PER KAAKH.
Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie CAROTIS INGREEP (CEA, STENT, GLOMUSTUMOR) Normtijdentabel 2008 verrichtingen specialisme Anesthesiologie

Source: http://anesthesie-info.nl/downloads/Normtijdentabel_2008_verrichtingen_specialisme_Anesthesiologie.pdf

nutraceutica.it

2009 Catalogo Prodotti Product Catalogue YOUR JOB IS OUR P ASSION, YOUR SATISFACTION IS OUR BEST REW ARD Aminoacids/Aminoacidi GAKIC (glycine-l-arginine-·-ketoisocaproate)GAKIC (glicina-l-arginina-alfa-ketoisocaproato) Bioflavonoids/Bioflavonoidi Citrus bioflavonoids (40-80% in hesperidin)Bioflavonoidi da agrumi (40-80% in esperidina) Creatines/Creatine

Walter pirker, m

Univ. Doz. Dr. Willibald Gerschlager Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Neurologische Abteilung 1020 Wien PUBLIKATIONSLISTE ERSTAUTORSCHAFTEN 1) Gerschlager W. Kurzfassung der Dissertation: In-vivo Studie über den Einfluß vonNeurotransmittern auf den Gefäßtonus. Wien Klin Wochenschr 1994;106:531-533. (Impact Factor: 0.3 ). 2) Gerschlager W, Lalouschek W, Lehrner J, Baumgartner

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf