Microsoft powerpoint - adhd en verslaving [compatibiliteitsmodus]

• Studie trimbos: bij intake verslavingsin- – 20% als kind ADHD, en bij 1/3 persisterend op – 50% als kind ADHD en bij 2/3 persisterend op ingestelde patiënten: dus chronisch opiaatafhankelijke patiënten.
• Bij 197 diagnostiek op ADHD: bij 42 de diagnose gesteld en bij nog eens 15 aanwijzingen voor ADHD.
• Gebruik van sedativa, cocaïne en cannabis • ADHD en SUD gaan vaak samen: vuistregel: ongeveer 20% van verslaafden heeft ADHD en omgekeerd ongeveer 20% van ADHD-ers heeft v • Bij opiaatafhankelijke patiënten nog veel hoger percentage, met meer PS, meer conduct disorder, meer psychiatrie en meer polidrugsgebruik.
• Meer drugsafhankelijkheid bij familieleden • Meer ADHD bij familieleden van patiënten • Alcoholafhankelijkheid bij familieleden werd alleen voorspeld door de aanwezigheid van alcoholafhankelijkheid bij de ADHD-patiënt • Bij SUD systematisch onderzoek naar ADHD • Absoluut noodzakelijk gezien het veelvuldig • “besmetting “ ADHD-symptomatologie door • Daarom: kijken naar life-time symptomen.
• Verder: streven naar periode van abstinentie om beeld zuiverder te kunnen beoordelen.
• Wat ook voorkomt: simuleren van symptomen • Vroegtijdige behandeling is preventief voor • Wilens: meta-analyse: 674 patiënten: vermindert kans op SUD op volwassen leeftijd.
• Biederman: 56 kinderen 4 jaar gevolgd: behandeling met stimulantia vermindert kans op verslaving tot vrijwel niveau van kinderen zonder ADHD • Uit RCT-studies lijken de resultaten uiterst • Bij enkele studies een positief effect op weer niet. En bij geen studie een positief effect op de verslaving • Uit open trials komt wel een positiever beeld • Verschil in behandeling afhankelijk van ernst • Chronische patiënten op methadonpost • Mijn eigen klinische ervaring, maar verder – As-I stoornissen: angst, stemmingsstoornissen – Aandacht voor somatische problematiek • Behandeling psychiatrische stoornis indien aanwezig, met name angst- en stemmingsstoornissen • Gelijktijdig: verslavingsgerichte aanpak: • Uit onderzoek zou blijken dat kortwerkend mph bij SUD iets beter werkt dan langwerkend mph.
misbruik: spuiten/snuiven van methylfenidaat, veel handel.
• Daarom: liever mph die niet misbruikt kan • Bij fors gebruik alcohol of bij regelmatig gebruik van drugs, als heroïne, cocaïne, speed • Ongeveer 15% van patiënten die stimulantia gebruiken: fijn maken en snuiven of shotten.
• Conclusie: bij slow-release preparaten verdienen de voorkeur, zeker bij verslaafden.
• Atomoxetine: goed alternatief bij contra- • Bij verslaafden spelen vaak financiële aspecten: slecht of niet verzekerd. Omzetten naar andere zorgverzekeraar gaat vaak moeizaam.
• Guanfacine XR: groep van Biederman: een alpha-2 agonist. Positief effect op ADHD symptomen.
omgezet enzymatisch tot dexamfetamine. Daardoor vertraagde piekconcentratie en minder kans op misbruik.
• Combinatie ADHD en verslaving komt heel • Behandeling van kinderen met stimulantia • Veel comorbiditeit met: As-I en As-II

Source: http://www.impulsdigitaal.nl/file439.pdf?name=adhd%20en%20verslaving%20-%20presentatie%20lex%20pull%20-%20symposium%201%20april%202009.pdf

Diabetes in pregnancy, 2012, 93 pages, robert lindsay, oup oxford, 2012, ebook

Diabetes in Pregnancy, Robert Lindsay, OUP Oxford, 2012, 0199593035, 9780199593033, 93 pages. Diabetesis one of the most common medical conditions to complicate pregnancy. Gestational diabetes (diabetes withonset or first recognition in pregnancy) may complicate between 2 and 20% of pregnancies depending on thecriteria used. Type 1 or Type 2 diabetes complicates over 1 in 300 pregnancies, and bo

Liste_produits_dopants_humains

L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées I- Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors concours) - Substances interdites : 1) agents anabolisants : - stéroïdes anabolisants androgènes : stéroïdes anabolisants endrogènes exogènes (*) incluant : 1-androstènediol, 1-androstènedione, bolandiol, bolastérone,

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf