Nttdk binnenwerk 02-03

Viagra mag zich nog steeds in een ongekende populariteit verheugen. Zowel
de legale verkoop als de illegale verkoop via het Internet lopen als een trein
en het is dan ook geen wonder dat het gilde der kruidenkwaks alle moeite
doet om zijn positie op de 'potentiemarkt' te versterken en als dat niet lukt,
in ieder geval te consolideren. Om dat doel te bereiken worden geen
middelen geschuwd.

dagbladen, 12 november 2002). Sigra zou van de schappen gehaald worden. In januari 2003 tentiemiddel verkocht. Ze bleken nog te wer- was het bij www.de sjamaan.nl/ us/0424 si- ken ook, hetgeen niet zo verwonderlijk was gra.html echter nog verkrijgbaar; op 18 april want een nadere analyse van Health Canada was het niet meer in voorraad. Of dat tijdelijk leerde dat de tabletten sildenafil (i.e. Viagra) bevatten, een middel dat niet in een kruiden- In januari van dit jaar kwam er bericht uit middel thuis hoort. Het spul werd dan ook uit Nieuw Zeeland dat MedSafe daar een aantal de handel genomen (www.hc.sc.gc.ca?english/ traditionele Chinese kruidenmiddelen had on- protection/warnings/2002/2002 09e.htm), om- derzocht en had gevonden dat de 'traditionele' dat Viagra, indien ingenomen zonder enig con- Chinese potentietabletten Wei Ge Wang silden- sult vooraf, voor de gebruiker nogal onaange- name gevolgen kan hebben. Weet dus wat uslikt om uw potentie te bevorderen! Na dit alles konden de Amerikanen natuurlijk niet achterblijven. Op 4 april j.l. werden de con- sumenten in de VS door Ultra Health Laborato- handelsgeest gedacht hebben: de Sigra- tablet- ries en door Bionate International gewaarschuwd ten, die in Nederland werden en worden(?) om geen Vinarol-tabletten te kopen of in te ne- verkocht, zijn '100% natuurlijk en dus veilig'! Men moet echter wel goed gezond zijn om ze te Cnidium Monnier, Xanthoparmelia Scabrosa, TY/2003/vinarol.htm). Vinarol is een 'voe- Epimedium grandiflorum en Corinante Yohim- ba. Yohimbe, afkomstig uit Afrika, heeft in ie- een 'geheel natuurlijke kruidenformule', die de der geval wel een reputatie als potentiemiddel: lust, het zelfvertrouwen en de seksuele presta-tie zou vergroten. De actieve ingrediënten zou- - Macht der Hausfreund dir nichts aus.
dodder seed, zaad van klein warkruid of duivelsnaaigaren; Het is niet ongevaarlijk en zou eigenlijk alleen onder medisch toezicht gebruikt moeten wor- den. Verschillende soorten voedsel, zoals oude kaas, rode wijn, koffie, thee, cola’s en chocola- de en sommige medicijnen gaan niet goed sa- men met yohimbe. Het is overigens in Neder- schisandra, een Chinese slingerplant.
land nu nog vrij verkrijgbaar en wordt ook als party-drug gebruikt. Of yohimbe en/of al die andere kruiden nu wel of niet werken is echter niet zo belangrijk, want het werkelijk werkza- me - niet vermelde - ingrediënt was - u raadt het al - sildenafil. Verder bevat Sigra gamma ami- no-boterzuur. Volgens de Inspectie voor de Ge- zondheidszorg is een combinatie van die twee 14 astragalus zaad (een soort hokjespeul); bestanddelen extra gevaarlijk. (Nederlandse 15 Chinese roos (waarschijnlijk de bottel; : Het zou het kruidenbrouwende volkje sieren als het toegaf dat al zijn potentiebevorderende pillen en poeders alleen maar werken dankzij een 'onnatuurlijk' middel. Wellicht krijgen de door de aanmaak van traditionele potentiepil- len bedreigde dieren dan nog een kans van le- ven (www.new.scientist.com/news/news.jsp? onbewezen reputatie als potentiemiddel.
Geraadpleegde bronnen:
me bestanddeel is ook hier weer sildenafil.
S. Foster, V.E. Tyler: Tyler’s Honest Herbal, 2000, Het is ook interessant om te lezen wat er The Haworth Herbal Press, Binghamton, NY, allemaal niet inzat. Geen hormonen, pesti- ISBN 0 7890 0705 3J.M. Jellin, P.J. Gregory, F. Batz, K. Hitchens et al.: ciden, steroïden, gist, zuivel, eieren, tarwe, Natural Medicines Comprehensive Data Base, 2002, soja gluten, rijst, suiker, conserveermidde- The Therapeutic Research Faculty, Stockton, CA, J. Mennema: Heiman, Heinsius en Thijsse’s Geïllustreerde Flora van Nederland, 1994, lijke' middelen gaat. Een blik op www.vi- nerol.com leert dat de pillen op 19 april 2003 nog steeds op het Internet werdenaangeboden zonder vermelding of ze nuwel of niet Viagra bevatten.
Kort
Directie UMC St. Radboud weert
Bovenvermelde berichtgeving ontlenen wij aan kwakzalverij binnen haar muren.
de website van het Utrechtse van Praag Insti-tuut voor Parapsychologie, dat enkele weken De directie van het Universitair Medisch Cen- eerder nog trots meldde dat er in het AZN trum St. Radboud in Nijmegen heeft haar me- maar liefst dertig verplegenden waren die dewerkers verboden zich te bedienen van vor- Therapeutic Touch toepasten. Het VPI bracht dit men van complementaire zorg en voert daar- voor hun teleurstellende nieuws op neutrale toon, maar ontfutselde nog wel een uitspraak aan NU 91-voorzitter Ria von Bönninghausen, die stelde dat 'complementaire zorg' past een taak die behoort tot het verpleegkun- binnen de verpleegkundige beroepsuitoefe- dig domein, dit geldt eveneens voor de fy- ning. Die vakbondsleidster is dus ook niet goed In een bespreking van ons reeds eerder op de website gepubliceerde commentaar stelde Bon- ninghausen, dat de VtdK-mening dat ze niet goed bij het hoofd is, meer zegt over de Ver- eniging dan over haar en ze laat die uitspraak dan ook volledig ‘voor rekening van deze club St. Radboud om te komen tot Evidence komen’ (Verpleegkunde Nieuws, 2003, no 5). ● uit een korte inventarisatie onder de lei- Kankerpatiënten dupe
dinggevenden van verpleegafdelingen,poliklinieken en paramedische afdelingen van zwendel.
is gebleken dat het maar op zeer beperkte Volgens een bericht in de GPD-pers van 15 ja- nuari 2003 zijn in het Zwitserse Yverdon-Les- dat patiënten er zelden of nooit om vragen.
Bains zes Zwitsers, onder wie functionarissenen artsen, veroordeeld omdat zij Nederlandse De directie is met deze standpuntbepaling ge- kankerpatiënten met ‘nepbehandelingen’ be- komen naar aanleiding van een verzoek daar- drogen. Een rechtbank legde hen boetes op va- toe van de Verpleegkundige Adviesraad van riërend van 660 tot 5300 euro. Vijftien patiën- ten uit Nederland betaalden ieder 14.200 euro

Source: http://www.kwakzalverij.nl/pdf/03-02potent.pdf

Core_hrt_faq.indd

Why balance my hormones?The purpose of Hormone Balancing Therapy (HBT) is to compensate for the hormones that you lost during normal aging, removal of the ovaries, or any other cause of decreased hormone production by the ovaries. HBT is more than treating menopausal symptoms. It is re-establishing hormone balance by taking the same hormones that your ovaries used to make. How are Nat

nurs.uokufa.edu.iq

kufa university Physiology College of Nursing second year student Ass. Lect :- Hisham Qassem M. Lecture No :-11 ــــــــــــــــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf