Pb-seton b-181 duraguard labels

Seton B-181 DURAGUARD
Etiketter för identifiering av föremål.
Beskrivning
Seton B-181 Duraguard®etiketter för identifiering av föremål består av
en betryckt etiket med skyddande laminering, som tål skadegörelse, för
användning inom- och utomhus.
Tillämpning
Seton B-181 används för identifiering av datorer, kontorsutrustning,
skrivbord, stolar, bord, skåp, redskap, brandsläckare, maskiner och
elektroniska apparater.
Material
Metalliserad film med plastlaminering.
Standardfärger
Röd, grön, svart, ljusblå, mörkblå, och vinröd.

Bakgrund

Silver med svart text.
Tjocklek (PSTC-33)
total: 0,0098 inch (0,25 mm)
Dragstyrka (PSTC-31)
Bryter - 120 lbs/inch (2100N/100mm)
Sträckningselasticitet (PSTC-31)
Bryter - 100%
Fästegenskaper
Fäster på stål (PSTC-1)
Stygn efter 15 minuter (gen.) - 100 oz/inch (109N/100mm)
Slutligt stygn (72 timmar) (gen.) - 121oz/inch (132N/100mm)
Häfta (ASTM D2979) (gen.) - 1700g (16,7N)
Skjuta (PSTC-7) (gen.) - 1000 timmar
Karins väg 5 - 194 54 - Upplands Väsby
Motståndskraft mot skrap (metod 5306 US Federal testmetod standard nr 191A):
CS-17 hjul, 1000 g vikt.
Teckenförklaringen tål upp till 1900 cykler.

Kemisk motståndskraft:
7 DAG. NEDDOPPNING
NEDDOPPNINGSTEST
SKRAPTEST

IP: Ingen påverkan
ET: Ej testad
O: Olämplig (prov skadat)
7 dagars neddoppning: nedsänkt i reagens i 7 dagar
Neddoppningstest: nedsänkt i reagens fem gångar i 10 minuter med mellantider på 30 minuter.
Skraptest: Prov putsat med tuss som är dränkt i reagens i 1 minut.
Förväntad glans:
Min. 130 Gardner-enheter (60° glans)
Karins väg 5 - 194 54 - Upplands Väsby Minimitemperatur vid applicering:
50°F (10°C)

Brukstemperatur:
Från -40°F till 293°F (från -40°C till 145°C)

Genomsnittlig livslängd utomhus:
3-5 år (Den genomsnittliga livslängden utomhus beror på änvändarens krav, klimatologiska
förhållanden, materialets färger och montage.)
Hållbarhet:
1 år vid förvaring vid 70°F (21°C) och 40 till 50% R.F.
Varumärken och referenser:
Alconox är ett inregistrerat varumärke av Alconox Co.
DuraGuard® är ett inregistrerat varumärke av Tricor Direct Inc.
ASTM: American Society for Testing and Materials (U.S.A.)
Fed. Spec.: United States Federal Specification (U.S.A.)
PSTC: Pressure Sensitive Tape Council (U.S.A.)
SAE: Society of Automotive Engineers (U.S.A.)
Alla S.I.-enheter (metriska) har matematiskt härledats från de konventionella US-enheterna.
Tillfälliga tekniska data:
Informationen på detta tekniska produktblad beror av begränsta produktionsenheters evaluation och
kan ändras av SETON efter ytterligare erfarenheter och tester under produktionen. Denna produkt är
inte en standardprodukt och kan således fortfarande ändras, inskränkas och annulleras.
Obs: De omnämnda värdena är medeltal och får inte användas som specifieringsmål.
De testvärdena och –resultaten i detta dokument är endast avsedda till allmän information och får
således inte användas av Bradys kunder som utkast och specifikationer. De får inte heller anses som
prestandekriterier. Om kunder vill använda specifikationer eller prestandekriterier för särskilda mål,
skall de kontakta Brady för ytterligare informationer.
Garanti
Bradys produkter säljs enligt det tysta avtalet att köparen kommer att verkligen testa dem och själv
kommer att bestämma om de lämpar sig för den avsedda användningen. Brady försäkrar att deras
produkter är fabrikations- och ämnesfelfria, men begränsar sitt ansvar för denna garanti till produktens
ersättning, och detta enbart om köparen visar till Bradys godkännande att produkten var skadad vid
försäljning. Denna garanti gäller inte personer som köper produkten från köparna.
Denna garanti ersätter varje andra garanti, explicit eller implicit, inklusif men inte begränsat till
säljbarheten eller lämpligheten för specifik tillämpning, och vilken skyldighet och ansvarighet som helst
från Bradys sida. Under inga villkor skall Brady vara ansvarig för förlust, skada, kostnader eller vilken
som helst skada som härledar sig ur användning av eller omöjlighet att använda Bradys produkter.
Copyright 2001 Tricor Direct, Inc. Alla rättigheter förbehålles. Denna information får inte kopieras eller vidarebefordras i vilken som helst form utan skriftligt tillstånd. Detta dokument är en översättning och gäller enbart för information. SETON kan således inte ställas till svars för textens innehåll. Karins väg 5 - 194 54 - Upplands Väsby

Source: http://www.seton-sakerhet.se/pdf/PB-Seton%20B-181%20Duraguard%20labels(2).pdf

dan-wong.com

U.S. Department of Health and Human Services FDA ADvises PAtients to switch to hFA-ProPelleD Albuterol inhAlers now CFC-propel ed inhalers no longer available as of Dec. 31, 2008 The U.S. Food and Drug Administration today issued a public health advisory to alert patients, caregivers and healthcare professionals to switch to hydrofluoroalkane (HFA)-propelled albuterol inhalers beca

Microsoft word - sample learning outcomes -- humanities.doc

SAMPLE LEARNING OUTCOMES FOR UNDERGRADUATE MAJORS IN THE HUMANITIES The following pages contain examples of learning outcomes from other educational institutions in the area of the humanities . These examples may be used as a point of departure for developing learning outcomes for the majors in your department or program. Other educational institutions have posted links to learning out

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf