Avogel.nl

Gebruik van Echinaforce tabletten in combinatie 1. Wat zijn A.Vogel Echinaforce tabletten Echinaforce tabletten kan in combinatie met 3. Hoe worden A.Vogel Echinaforce tabletten Gebruik van Echinaforce tabletten tijdens Echinaforce tabletten niet gebruiken tijdens de 5. Hoe bewaart u A.Vogel Echinaforce tabletten? zwangerschap en periode van borstvoeding.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines.
1. Wat zijn A.Vogel Echinaforce tabletten Echinaforce tabletten beïnvloeden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.
Traditioneel kruidengeneesmiddel dat wordt Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want gebruikt bij onvoldoende weerstand, bij griep en Gebruik van A.Vogel Echinaforce tabletten in deze bevat belangrijke informatie voor u.
verkoudheid. De toepassing is uitsluitend gebaseerd combinatie met andere geneesmiddelen.
Dit traditioneel kruidengeneesmiddel is ver- op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.
Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen krijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer voor de behandeling van een milde aandoe- u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden ning waarbij advies van een arts niet nood- zakelijk is. Toch blijft het belangrijk om A.Vogel Echinaforce tabletten zorgvuldig te Wanneer mag u Echinaforce tabletten niet 3. Hoe worden A.Vogel Echinaforce tabletten gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
Overgevoeligheid (allergie) voor planten van de Kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: Bewaar deze bijsluiter: het kan nodig zijn
familie van de Echinacea purpurea, soja, pinda’s of één van de andere componenten van Echinaforce Kinderen 6-12 jaar: 1-2 maal daags 1 tablet Vraag uw apotheker om meer informatie
Voor de maaltijd met wat water innemen.
Raadpleeg uw arts indien na 2 weken
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Als de klachten verergeren of wanneer na 2 weken Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u ex- onafgebroken gebruik geen verbetering van de tra voorzichtig met Echinaforce tabletten moet zijn.
klachten wordt bemerkt, raadpleeg dan uw arts.
5. Hoe bewaart u A.Vogel Echinaforce tabletten? In het register voor farmaceutische producten Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Echinaforce tabletten heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijverschijnselen te verwachten. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2012.
Echinaforce tabletten zijn verkrijgbaar in een Wanneer u Echinaforce tabletten vergeten bent in Vraag uw arts of apotheker wat u met genees- te nemen, neem dan geen extra dosis, maar wacht middelen moet doen die niet meer nodig zijn.
tot het eerstvolgende tijdstip en neem dan de De werkzame stoffen in dit middel zijn: ethanol- Effecten die u kunt verwachten wanneer de behan- extract van verse bloeiende Echinacea purpurea. deling met Echinaforce tabletten wordt gestopt? Een tablet (750 mg) bevat gedroogde planten- Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen extracten (Echinacea purpurea kruid en wortels). Zoals elk geneesmiddel kan Echinaforce tabletten Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar- mee te maken. Allergische huidreacties zoals jeuk en huiduitslag komen zelden voor (<1/10.000).
Krijgt u last van een bijwerking? Of heeft u een Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: bijwerking die niet in de bijsluiter staat? Neem dan Krijgt u last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in de bijsluiter staat? Neem dan 0900 – 246 46 46 (10 cpm) of een e-mail

Source: http://www.avogel.nl/datafiles/datafeed/bijsluiters-pdf/Echinaforce-TKG-60-tab-BSL-NL-07509281-12I2.pdf

m.base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

B. NOTICE Notice : information du patient Iclusig 15 mg, comprimé pelliculé Iclusig 45 mg, comprimé pelliculé Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous. Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre phar

Liste_produits_dopants_humains

L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées I- Substances et méthodes interdites en permanence (en et hors concours) - Substances interdites : 1) agents anabolisants : - stéroïdes anabolisants androgènes : stéroïdes anabolisants endrogènes exogènes (*) incluant : 1-androstènediol, 1-androstènedione, bolandiol, bolastérone,

Copyright © 2010-2014 Metabolize Drugs Pdf